Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Çocuk Gelişimi Bölüm Hakkında

Sağlıklı Nesiller İçin Tam Donanımlı Uzmanlar Yetiştiriyoruz


Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü; normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç, mülteci, sığınmacı, göçmen ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların zihinsel, motor, fiziksel, sosyal, duygusal, öz bakım gibi tüm gelişim alanlarına yönelik tarama, değerlendirme ve tanılama yapmak üzere geniş çerçevede bir eğitim sunmaktadır. Mezunlar “Çocuk Gelişimcisi”  unvanını almaktadır.


Çocuktan Aileye Kadar Geniş Bir Görev Tanımı Bulunuyor

Çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirilmesi, hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanması Çocuk Gelişimcilerin görevleri arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak diğer görevleri arasında;

  • Hizmet içi eğitim çalışmaları, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme,
  • Çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması ve bu hizmetlerin yürütülmesi, ailelere çocuk gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tarama değerlendirme ve tanılamayı gerçekleştirip, çocuk ve aile için destek ve eğitim programlarını planlayarak, gerektiğinde ilgili profesyonellerle iş birliği içinde çalışılması,
  • Çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmaları,
  • Çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme,  danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır.

Tıp Merkezleri ve Hastanede Uygulama Eğitimi Sunuluyor

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları, Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM)  bünyesindeki, Ümraniye, Feneryolu ve Etiler’de bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, kurum dışında da irtibat halinde bulunulan çözüm ortakları ile birlikte öğrencilere uygulama imkânı sunulmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Çocuk Gelişimi Bölümü eğitim programında meslek derslerinin yanı sıra kurum uygulamaları da yer almaktadır. Bölüm kapsamında öğrenciler 3. ve 4. sınıfta kurum uygulamalarını yapmaktadır. Bu uygulama merkezlerinin arasında; okul öncesi eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim kurumları, resmi ve özel hastaneler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. 


Çocuk Gelişimi Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?   

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liseleri,  ilköğretim okulları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, resmi ve özel hastaneler gibi farklı sektörlerde çalışabilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!