Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çocuk Gelişimi Bölüm Hakkında

Sağlıklı Nesiller İçin Tam Donanımlı Uzmanlar Yetiştiriyoruz


Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü; 0-18 yaş arasındaki çocukların, ayrım gözetmeksizin tüm gelişim alanlarına yönelik ve bütüncül bir yaklaşımla, gelişimsel tarama, değerlendirme, tanılama, gelişimsel destek ve müdahale programları hazırlama konusunda yeterlilik kazandıracak disiplinler-arası ve üstü bir eğitim imkânı sunmaktadır. Mezunlar “Çocuk Gelişimci” unvanı ile ve sağlık lisansiyeri olarak mezun olurlar.


Görev tanımları çocuktan aileye ve topluma kadar geniş bir alanı kapsar. 

Çocuk Gelişimcilerin görevleri arasında;

• 0-18 yaş çocukların gelişimlerini değerlendirmek, uygun değerlendirme araçlarını geliştirmek, gelişimsel takip yapmak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimsel hedefler belirleyerek uygun müdahale programları hazırlanmak, uygulamak ve takip etmek,

• Çocuk odaklı aile danışmanlığı ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması ve bu hizmetlerin yürütülmesi, ailelere çocuk gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık vermek,

• Dezavantajlı ve/veya risk altındaki çocukların gelişimsel tarama, tanılama ve gelişimsel değerlendirmelerini yapmak, uygun destek programlarını hazırlamak ve uygulamak, aileleri için danışmanlık ve destek hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

• Çocuk sağlığı, bakımı, eğitimi ve koruması alanlarında resmi ve özel kuruluşlarda disiplinler arası ve üstü bir yaklaşımla ekip elamanı olarak görev almak,

• Çocuk haklarının savunucusu olarak çocukların en temel hakları olan büyüme, gelişme, korunma ve katılım haklarının hayata geçirilmesinde anahtar rol oynamak ve bulunduğu her ortamda “farkındalık” yaratmak,

• Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak için gerekli önlemleri almak, toplum farkındalığı yaratmak, eğitimler düzenlemek ve gerekli müdahalelerde bulunmak, İlgili basın, yayın ve dijital iletişim ortamlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmaları yapmak.

• Çocuk Gelişimi alanında, ilgili diğer profesyonellere danışmanlık yapmak, eğitimler vermek,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve uygulamaya yönelik gelişmeleri takip ederek Çocuk Gelişimi alanında projeler, alan uygulamaları, bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarında etkin rol almaktır.

Çocuk Gelişimi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün eğitim –öğretim programı, ülkemizde uygulanan çocuk gelişimi lisans eğitimi programlarının ulusal ölçekte çerçevesini çizen Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış “Çocuk Gelişimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Lisans eğitimi süresince temel anatomi, temel fizyoloji, gelişim psikolojisi, beyin gelişimi, çocuk ve beslenme, erken müdahale, çocuk odaklı aile danışmanlığı, gelişimsel tanı ve değerlendirme gibi meslek dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Ayrıca 3. ve 4. sınıflarda öğrencilerin alan uygulamaları vardır. Bu uygulamalar resmi ve özel hastaneler, okul öncesi eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim kurumları, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili bakanlıklara bağlı diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır.

Tıp Merkezleri ve Hastanede Uygulama Eğitimi Sunuluyor

Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları için Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM) bünyesindeki, Ümraniye, Feneryolu ve Etiler’de bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, kurum dışında da irtibat halinde bulunulan çözüm ortakları ile öğrencilere uygulama imkânı sunulmaktadır.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU)

EA

10

332.43908

239555

ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ)

EA

68

261.63101

742186


Çocuk Gelişimi Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?   

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan resmi ve özel hastaneler, benzeri diğer sağlık kuruluşları, Aile Sağlık Merkezleri (ASM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına merkez ve taşra teşkilatındaki kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liseleri, ilköğretim okulları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri gibi, özel sektör de dahil, birçok alanda, “Çocuk Gelişimcisi” olarak istihdam olanakları vardır.  

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!