Prof.Dr. Tuğba ALTINTAŞ

SBF / Sağlık Yönetimi / VERİMER Müdürü

tugba.altintasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5102

ORCID: 0000-0002-4779-8668

Citation : 107 | h-index : 5 | i10-index : 3

: 1
: 0

Araştırma Alanları

İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 8

Kısa Özgeçmiş

Tuğba Altıntaş, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Altıntaş, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda Doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını kazanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Sağlık Kurumlarında Stratejik Uyumluluk Kontrolü-İşlevsel Analiz

Eurasian Journal of Health Technology Assessment (2023)

MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE YATIRIM KARARI

Health Care Academician Journal (2023)

Examination of Reasons Why Individuals Choose Hospitals over Family Medicine

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) (2020)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ, 2024.
 2. 9th International Health Sciences and Management Conference, 2024.
 3. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2022.
 4. 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 2021.
 5. 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021.
 6. 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021.
 7. International Conference on Covid-19 Studies, 2020.
 8. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, 2020.
 9. V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, VERİMER, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Biyoistatistik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Applied Statistics, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Bilimsel Araştırma ve Mesleki Etik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Bilimsel Araştırma ve Mesleki Etik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Biyoistatistik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sağlık Yönetiminde Karar Modelleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Statistics in Psychology, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Ortez ve Protez için İstatistik, (Lisans / 2022-2023 Güz)