Prof.Dr. Tuğba ALTINTAŞ

SBF / Sağlık Yönetimi / VERİMER Müdürü

tugba.altintasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5102

ORCID ID: 0000-0002-4779-8668

Citation : 84 | h-index : 4 | i10-index : 3


Araştırma Alanları

İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 8

Kısa Özgeçmiş

Tuğba Altıntaş, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Altıntaş, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda Doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını kazanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Examination of Reasons Why Individuals Choose Hospitals over Family Medicine

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) (2020)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 2022.
 2. 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 2021.
 3. 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021.
 4. 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2021.
 5. International Conference on Covid-19 Studies, 2020.
 6. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, 2020.
 7. V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, VERİMER, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Biyoistatistik (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 2. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 3. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 4. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 5. Applied Statistics, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 6. Bilimsel Araştırma ve Mesleki Etik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 7. İleri İstatistik, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 8. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 9. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 10. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 11. Matematik, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 12. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 13. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 14. Biyoistatistik, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 15. Sağlık Yönetiminde İstatistik Uygulamaları, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 16. Sağlık Yönetiminde Karar Modelleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 17. Statistics in Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 18. Ortez ve Protez için İstatistik, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)