Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Seçil AYDIN ORAL

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi

secil.aydinoraluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1977 doğumlu Seçil Aydın Oral, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında yine Anadolu Üniversitesi’nde Dil ve Konuşma Terapistliği alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Seçil Aydın Oral, halen Anadolu Sağlık Merkezi’nde Dil ve Konuşma Terapisti olarak görev yapmaktadır.