Dr.Öğr. Üyesi Ömer ŞEVGİN

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

omer.sevginuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5073

ORCID: 0000-0003-2145-5939

Citation : 14 | h-index : 2 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Geriatrik Rehabilitasyon, Yaşlılık, Fiziksel Aktivite, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Egzersiz, Yaşam kalitesi, Obezite

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 8 10 13 14 15 17

Kısa Özgeçmiş

Ömer ŞEVGİN, 1991 Tuşba / VAN doğumludur. Ortaöğrenimini Van Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında alarak Acıbadem Üniversitesinden  mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Bahçeşehir Üniversitesİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmıştır. Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinde Fizyoterapist olarak çalışan Şevgin, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2015 yılında  Beşiktaş Belediyesi evde fizyoterapi biriminde kurucu fizyoterapist olarak görev yapmıştır. Geriatrik rehabilitasyon, halk sağlığı, fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam, evde sağlık ve bakım gibi konularda uzmanlaşmış olup bu konularda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMLU HASTALARDA AEROBİK VE OROFARENGEAL EGZERSİZLERİNİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2024.
 2. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA SAHİP ÇOCUKLARDA VESTİBÜLAR VE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZ UYGULAMALARININ HİPERAKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2024.
 3. E-SPOR OYUNCULARINDA ERGONOMİ EĞİTİMİ VE EGZERSİZİN ETKİNLİĞİ, 2024.
 4. FİBROMİYALJİ HASTALARINDA TORAKAL MOBİLİZASYON EGZERSİZİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 5. Servikal Disk Hernisi Olan Hastalarda Kayropraktik Tedavi Sonrası Ağrı Etkinliği, 2024.
 6. EGZERSİZİN MENSTRUASYON SEMPTOMLARI ÜZERİNE ETKİSİ, 2024.
 7. PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREMENSTRUAL DÖNEMDEKİ KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2023.
 8. KRONİK BEL AĞRILI FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ BİREYLERİN AĞRI ALGILARI VE AĞRI İNANÇLARININ SEMPTOM ŞİDDETLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 9. DİSMENORE TEDAVİSİNDE MOTOR İMGELEME ODAKLI PELVİK TABAN EGZERSİZLERİ VE GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2023.
 10. NÖROMUSKÜLER EGZERSİZ PROGRAMININ BUZ HOKEYİ OYUNCULARI ÜZERİNE ETKİLERİ, 2023.
 11. Multiple Sklerozlu hastalarda mekanik hippoterapi cihazıyla yapılan egzersizlerin ve Cawthorne-Cooksey egzersizlerinin denge, baş dönmesi, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, 2023.
 12. Boyun-Sırt Ağrılı Şoförlerde Kinesiotape Uygulamasının Ağrı, Fonksiyonellik, Uyku Kalitesi ve Çalışma Performansı Üzerine Etkisi, 2023.
 13. Torasik Kifoz ile Omuz Ağrısı, Eklem Hareket Açıklığı, Kuvveti ve Üst Ekstremite Fonksiyonu Arasındaki İlişki, 2023.
 14. CP'li çocuklarda kinezyolojik bantlamanın Q açısı ve pes planus üzerindeki etkisi, 2023.
 15. Fabrika İşçilerine Ergonomi Eğitimi ile Birlikte Verilen Egzersizin Ağrı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi, 2023.
 16. 18 YAŞ ALTI BİREYLERDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ SONRASI POSTÜR, UMUTSUZLUK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 17. GENÇ YETİŞKİNLERDE UZUN SÜRELİ AKILLI TELEFON KULLANIMININ KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISI VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 18. TABANCA TAŞIYAN BİREYLERDE TABANCA TAŞIMANIN BEL AĞRISI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 19. Kronik venöz yetmezliği olan hastalarda kombine egzersiz ve kalf kası egzersiz eğitimlerinin fiziksel aktivite, yorgunluk ve yaşam kalitesi yönünden karşılaştırılması, 2022.
 20. Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarda amaç içeren denge ve koordinasyon egzersizlerinin dikkat ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi, 2022.
 21. TELEREHABİLİTASYON PROGRAMININ PRİMER DİSMENORE SEMPTOMLARI, DEPRESYON, YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2022.
 22. FİZYOTERAPİSTLERİN İŞ SONRASI YORGUNLUK DÜZEYLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ, 2022.
 23. SERVİKAL DİSK HERNİSİ OLAN HASTALARDA FASYAL GEVŞETME TEKNİKLERİNİN OTONOMİK SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLERİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Egzersizin Etkileri : Randomize Kontrollü Çalışma

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi (2024)

Telerehabilitation in Primary Dysmenorrhoea: A Randomised Controlled Trial

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2024)

NORMAL DOĞUM VE SEZARYEN DOĞUMDAN SONRA GÖRÜLEN KRONİK AĞRININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi (2023)

The Weak Ring of the COVID-19 Pandemic: The Elderly (A Literature Review)

Journal of Geriatric Medicine and Gerontology (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Metabolik Sendrom, 2024.
 2. Pediatrik Pes Planus ve Fizyoterapi, 2024.
 3. Otizm ve Fiziksel Aktivite, 2024.
 4. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk, 2023.
 5. Kadınlarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk, 2023.
 6. Vizüel Sistem ve Postüral Kontrol, 2023.
 7. Rotator Cuff Yırtıkları Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar, 2023.
 8. Yoğun Bakımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2023.
 9. Geriatrik Bireylerde Sarkopeni ve Egzersiz, 2023.
 10. Zihinsel Engelli Bireylerin Fonksiyonel Durumu ve Fizyoterapisi, 2023.
 11. Hayvanlarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları, 2023.
 12. Chronıc Venous Insuffıcıency And Physiotherapy, 2023.
 13. Current Physiotherapy In Prımary Dysmenorrhea, 2023.
 14. Evaluatıon Of The Effectıveness Of Home Exercıse Program Method Wıth Attentıon Level And Tampa Kınesıophobıa Scale, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. SAĞLIK & BİLİM 2023 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-I, ISSN:, 2023.
 2. SAĞLIK ve BİLİM 2024 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-I, ISSN:, 2024.
 3. SAĞLIK & BİLİM 2023 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-II, ISSN:, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 14th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 2023.
 2. 14th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 2023.
 3. 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, 2023.
 4. International Multi-Disciplinary Children's Studies Congress-V, 2023.
 5. INTERNATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS, 2023.
 6. IV. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 2023.
 7. 7th International Conference On Medical & Health Sciences, 2023.
 8. 6. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 2023.
 9. 6. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 2023.
 10. 6. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 2023.
 11. 8TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES, 2023.
 12. INTERNATIONAL 21ST CENTURY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS INER CONGRESS, 2023.
 13. 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2023.
 14. 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2023.
 15. 4TH INTERNATIONAL "ARTEMİS" CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES, 2023.
 16. 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi, 2023.
 17. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 18. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 19. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 20. 12. Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2023.
 21. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 22. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 23. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 24. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 25. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 26. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 27. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 28. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 29. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 30. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 31. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 32. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 33. 4. Ulusal ve Uluslararası Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 2017.
 34. 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Klinik Çalışma II, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Klinik Çalışma I, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Oral-Motor Rehabilitasyon Yaklaşımları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. El Rehabilitasyonu, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Romatolojik Rehabilitasyonda Klinik Çalışma, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Fizyoterapide Klinik Karar Verme II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. El Rehabilitasyonu, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. El Rehabilitasyonu ve Splint, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Klinik Çalışma II, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Klinik Çalışma I, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Fizyoterapide Bilişsel Davranışcı Yaklaşımlar, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Ortopedik Rehabilitasyon, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik Çalışma, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Fizyoterapide Klinik Karar Verme I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. İş ve Uğraşı Tedavisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Temel İlkeleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)