Dr.Öğr. Üyesi Ömer ŞEVGİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

omer.sevginuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0003-2145-5939

Citation : 7 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Geriatrik Rehabilitasyon, Yaşlılık, Fiziksel Aktivite, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Egzersiz, Yaşam kalitesi, Obezite

Kısa Özgeçmiş

Ömer ŞEVGİN, 1991 Tuşba / VAN doğumludur. Ortaöğrenimini Van Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında alarak Acıbadem Üniversitesinden  mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Bahçeşehir Üniversitesİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmıştır. Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinde Fizyoterapist olarak çalışan Şevgin, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2015 yılında  Beşiktaş Belediyesi evde fizyoterapi biriminde kurucu fizyoterapist olarak görev yapmıştır. Geriatrik rehabilitasyon, halk sağlığı, fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam, evde sağlık ve bakım gibi konularda uzmanlaşmış olup bu konularda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. 18 YAŞ ALTI BİREYLERDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ SONRASI POSTÜR, UMUTSUZLUK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 2. GENÇ YETİŞKİNLERDE UZUN SÜRELİ AKILLI TELEFON KULLANIMININ KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISI VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 3. TABANCA TAŞIYAN BİREYLERDE TABANCA TAŞIMANIN BEL AĞRISI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 4. Kronik venöz yetmezliği olan hastalarda kombine egzersiz ve kalf kası egzersiz eğitimlerinin fiziksel aktivite, yorgunluk ve yaşam kalitesi yönünden karşılaştırılması, 2022.
 5. Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarda amaç içeren denge ve koordinasyon egzersizlerinin dikkat ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi, 2022.
 6. TELEREHABİLİTASYON PROGRAMININ PRİMER DİSMENORE SEMPTOMLARI, DEPRESYON, YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2022.
 7. FİZYOTERAPİSTLERİN İŞ SONRASI YORGUNLUK DÜZEYLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ, 2022.
 8. SERVİKAL DİSK HERNİSİ OLAN HASTALARDA FASYAL GEVŞETME TEKNİKLERİNİN OTONOMİK SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLERİ, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HOME EXERCISE PROGRAM METHOD WITH ATTENTION LEVEL AND TAMPA KINESIOPHOBIA SCALE, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 1.Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi, 2023.
 2. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 3. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 4. 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 2023.
 5. 12. Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2023.
 6. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 7. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 8. Ulusal “Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 2021.
 9. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 10. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 11. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 12. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 13. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 14. 6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 15. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 16. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 17. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021.
 18. 4. Ulusal ve Uluslararası Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 2017.
 19. 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Fizyoterapide Klinik Karar Verme II (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 2. Genel Sağlık Bilgisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 3. Biyomekanik ve Kinezyoloji II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 4. Klinik Çalışma I, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 5. Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 6. Fizyoterapide Klinik Karar Verme II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 7. Koruyucu Fizyoterapi Rehabilitasyon Yaklaşımları, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 8. El Rehabilitasyonu, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 9. Fizyoterapide Özel Konular, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 10. Uygulamalı Hareket Bilimi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 11. Romatolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 12. Fizyoterapide Klinik Karar Verme I, (Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 8

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)