Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurumsal

Sağlık Bilimleri Fakültesi, çağımızın getirdiği teknolojik, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak, her geçen gün daha da karmaşıklaşan küresel ve toplumsal düzlemin analitik bilgisine ulaşmak üzere kurgulanarak 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Sağlık bilimlerinde ve hizmetlerinde, gelişmiş ülkelerin profesyonelleri takım halinde çalışarak tek başına yapılamayacak işleri başarmaktadır. Takım olmanın yolu da bütünleşik bir yapıdan geçmektedir. Fakültemizde sağlık bilimleri bünyesinde yer alabilecek bütün bölümler bulunmaktadır. Fakültemizin program sayısı on üçe (13) ulaşmıştır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısında 3.000’e yakın öğrencimiz eğitim görmektedir. Halen aktif eğitim-öğretimin yürütüldüğü on üç bölümümüz bulunmaktadır:

1. Beslenme ve Diyetetik

2. Çocuk Gelişimi

3. Dil ve Konuşma Terapisi

4. Ebelik

5. Ergoterapi

6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

7. Hemşirelik

8. İş Sağlığı ve Güvenliği

9. Odyoloji

10. Sağlık Yönetimi

11. Sosyal Hizmet

12. Ortez Protez

13. Perfüzyon

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!