Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ

SBF - Dekan Yardımcısı / Sosyal Hizmet

abdulhakim.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Abdulhakim Beki,1968 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beki, ardından yine Erciyes Üniversitesi’nde 1994 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diplomasını almıştır. 2005 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitiminden 2009 yılında mezun olmuştur. Abdulhakim BEKİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.