Dr.Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ

SBF / Sosyal Hizmet

abdulhakim.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4051

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5572-2113

Citation : 53 | h-index : 4 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Abdulhakim Beki,1968 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beki, ardından yine Erciyes Üniversitesi’nde 1994 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diplomasını almıştır. 2005 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitiminden 2009 yılında mezun olmuştur. Abdulhakim BEKİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, 2021.
 • YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VATANDAŞLIK GELİRİ (ASGARİ GELİR), 2020.
 • HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNDE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİNİN ROLÜ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ, 2020.
 • SOSYAL MEDYA KULLANIMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2020.
 • TÜRK EBEVEYNLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE BAKIŞ AÇISI, 2020.
 • SOSYAL HİZMET VE BAZI SOSYAL BİLİM ALANLARINDA MANEVİYAT ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARINKARŞILAŞTIRILMASI ANALİZİ, 2020.
 • SPSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLERİN SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ "ÜMRANİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÖRNEĞİ", 2019.
 • EVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, 2019.
 • BOŞANMA SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ), 2019.
 • BOŞANMALARDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • OKUL SOSYAL HİZMETİ KAPSAMINDA SOSYAL DESTEĞİN AKADEMİK MOTİVASYONA ETKİSİ, 2019.
 • EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR BAĞLAMINDA SOSYAL HİZMET ALGISI, 2019.
 • ALT SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP KADINLARIN YOKSULLUKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ VE YAŞAM MÜCADELESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, 2019.
 • KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA DERNEĞİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN BİREYLERDE BAKIM YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, 2019.
 • Öğretmenlerin koruma altındaki çocuklara yönelik algıları ve çocukların akademik başarılarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi, 2019.
 • SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERDE YOKSULLUK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, 2019.
 • SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE TAZİYE KÜLTÜRÜNÜN YAS SÜRECİNE ETKİSİ, 2019.
 • Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), 2018.
 • Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Manevi/Spıritüel Korunma, 2022.
 • Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları, 2021.
 • GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, 2021.
 • ADALET BAKANLIĞI: ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMETLER, 2021.
 • GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, 2020.
 • Türkiye de Sosyal Belediyecilik, 2009.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, ISSN:, 2020.
 • SOSYAL HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI YEREL YÖNETİMLER - SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI - ÖZEL SEKTÖR, ISSN:, 2021.
 • SOSYAL HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI MERKEZİ KAMU KURUMLARI - ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ISSN:, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, 2020.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2019 - 2022)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yaşlılarda Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yaşlılarda Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Alan Uygulaması, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Evde Bakım Hizmetleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Okul Sosyal Hizmeti, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Toplumsal Cinsiyet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gençlerle Sosyal Hizmet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index