Dr.Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ

SBF - Dekan Yardımcısı / Sosyal Hizmet

abdulhakim.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4051

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5572-2113

Citation : 41 | h-index : 3 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Abdulhakim Beki,1968 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beki, ardından yine Erciyes Üniversitesi’nde 1994 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diplomasını almıştır. 2005 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitiminden 2009 yılında mezun olmuştur. Abdulhakim BEKİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA DERNEĞİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), 2018.
 • Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Farklı Aktivitelerin Yaşlıların Depresyon Seviyeleri Üzerine Etkileri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, 2020.
 • Türkiye de Sosyal Belediyecilik, 2009.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Sosyolojisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yaşlılarda Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yaşlılarda Sosyal Hizmet, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Alan Uygulaması, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Evde Bakım Hizmetleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Okul Sosyal Hizmeti, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Toplumsal Cinsiyet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gençlerle Sosyal Hizmet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index