Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ

SBF - Dekan Yardımcısı / Sosyal Hizmet

abdulhakim.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4051

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5572-2113

Citation : 29 | h-index : 3 | i10-index : 1

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Abdulhakim Beki,1968 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Beki, ardından yine Erciyes Üniversitesi’nde 1994 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diplomasını almıştır. 2005 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitiminden 2009 yılında mezun olmuştur. Abdulhakim BEKİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA DERNEĞİ ÖRNEĞİ, 2019.
  • Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), 2018.
  • Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 4
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI 11 / 2019
“Şehircilik ve Mutlu Şehir” 10 / 2019
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları 04 / 2019
Çocuk İstismarı ve Toplumsal Farkındalık Çalıştayı 01 / 2019

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019
Bölüm Başkan Yardımcısı Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Dekan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018
Bölüm Başkan Yardımcısı Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı 2018
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2018-2019 Güz Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler Lisansustu
2018-2019 Güz Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler Lisansustu
2018-2019 Güz Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem Lisans
2018-2019 Güz Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Lisans
2018-2019 Güz İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Lisans
2018-2019 Güz Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Uygulama Lisans
2018-2019 Güz Maneviyat ve Sosyal Hizmet Lisans
2018-2019 Güz Yaşlılarla Sosyal Hizmet Lisans
2018-2019 Güz Mezuniyet Projesi I Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index