Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikamız

Fakültemizin kalite politikaları Üniversitemizin Stratejik Planı bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/stratejik-hedefler ile uyumludur. Buna göre Fakültemizin Kalite Politikası aşağıdaki esaslar üzerine inşa edilmiştir.

 • Türkiye'nin sosyo-kültürel gelişimde DPT ve YÖK'ün belirlediği hedef ve vizyona uygun, Bologna sürecine uyumlu eğitim ve öğretim yaparak ülkemizin eğitim hedeflerine katkıda bulunmak.
 • Gelişmiş ülkelerde giderek önem kazanan, küresel ekonomik ve sosyal krizlerde eksikliği hissedilen ve yakın gelecekte çok büyük önem arz etme potansiyeline sahip etik değerler, moral ve manevi rehberlik alanında bilime katkıda bulunmak.
 • İleride farklı dillerde eğitim ve öğretim yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemize gelmesini cazip kılarak, böylece ülkemizin ekonomik ve dış itibarına destek olmak.
 • Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi oluşturmak
 • Ülkemizin sosyo-kültürel ve tarihi zenginliklerini insanlığın hizmetine sunmak için bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek.
 • Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak.
 • Disiplinlerarası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak.
 • AB (Erasmus) öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulamak.
 • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projeleri teşvik etmek.
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki araştırma grupları ve kurumlar ile ortak projeler yaratmak ve yürütmek.
 • Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla,öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim adamları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek.
 • Katılımcı, yenilikçi, girişimci, insan odaklı, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık bir yaklaşımın ve altyapının olduğu evrensel, akademik ve etik değerlerden taviz vermeyen yönetim tarzını tercih etmek ve uygulamak.
 • Üniversitenin sunduğu hizmet kalitesi eğitim ve öğretim niteliği bakımından akreditasyonu sağlamak ve toplam kalite yönetiminde öncü olmak.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!