Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Nurper ÜLKÜER

SBF / Çocuk Gelişimi - Bölüm Başkanı

nurper.ulkueruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nurper Ülküer,  Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden 1974 yılında mezun olmuştur. 1975-83 yılları arasında,  Londra Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü’nde eğitimine devam eden Ülküer,  Eğitim Psikolojisi ve Karşılaştırmalı Eğitim alanlarında Mezuniyet Sonrası Diploması (Dip.Ed), Master (MA) ve Eğitim Doktorası (Ph.D.) derecelerini almıştır.

Dr. Nurper Ülküer, 1984-90  yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Öğretim üyeliği (Yrd. Doçent ve Doçent) ve Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Ülküer 1990-2000 yılları arasında, UNICEF Türkiye Ofisinde Eğitim, Çocuk Gelişimi, Kadın ve İletişim, Program Araştırma ve Değerlendirme, Çocukların Korunması, Çocuk Politikaları Program ve Proje başkanlık görevlerini yürütmüştür.

2000-2004 yılları arasında UNICEF’in, beş ülkeyi kapsayan Orta Asya ve Kazakistan Bölgesi Eğitim ve Çocuk Gelişimi program başkanlığı görevlerini yürütmüş, bu alanda beş ülkede (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan Türkmenistan) çocuk gelişimi ve eğitim politikalarının geliştirilmesi, araştırma, program geliştirme ve eğitim çalışmalarını yönetmiştir.

2004-2012 tarihleri arasında UNICEF New York Genel Merkez’inde Erken Çocukluk Programı Başkanlığı ve Baş Danışmanlığı görevini yürütmüştür.  Bu dönemde, UNICEF’in Çocuk Gelişimi küresel politikalarının ve programlarının oluşturulması ve uygulanması çalışmalarını yönetmiş,  UNICEF’i bu alanda  uluslararası platformlarda temsil etmiştir. Çalışmalarının arasında  acil ve zor durumlarda erken çocukluk gelişimi programları geliştirmek ve uygulamak önemli bir yer almıştır. Dr. Ülküer, bu görevi sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in, alanda ki sağlık ve çocuk gelişimi personeli için geliştirdiği Çocuk Gelişimi için Bakım Paketi, ve yine UNICEF’in geliştirdiği, Acil Durumlarda Erken Çocukluk Gelişimi Eğitim Program Paketi gibi eğitim paketlerinin hazırlanmasına başkanlık etmiş ve çeşitli ülkelerdeki uygulama çalışmalarını yönetmiştir. Programlar bir çok ülkede başarıyla uygulanmaktadır. Yine bu dönemde, 0-5 yaş çocuklarının gelişimlerinin düzenli olarak  izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı Erken Çocukluk Gelişimi İndeksi (ECDI) hazırlanmasına, ve UNICEF’in çocukla ilgili rutin bilgi toplama aracı olan Multiple Indicators Cluster Survey (MICS) modülleri arasına yerleştirilmesi sürecini yönetmiştir. ECDI ile bugün 60’tan fazla ülkede çocuk gelişimi izlemesi yapılmaktadır.

2012 yılında, UNICEF’ten emekli olarak ülkesine dönen, Dr. Ülküer, halen Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Eylem Grubu (ECDAN) Teknik Danışmanlığı, Dünya Erken Çocukluk İşgücü Girişimi (ECDWorkForce Initiative) Danışma Grubu üyeliği, IJEYE (International Journal of Early Years Education) Dergisi Editörlüğü gibi görevlerini devam ettirmektedir.

Dr. Ülküer, 2014 yılından beri Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGE-DER) Genel Başkanıdır.

Dr. Ülküer Akademik ve uygulamalı çalışmalarını, çocuk gelişimi alanında program geliştirme, ulusal politika ve stratejiler oluşturma ve kaliteli, profesyonel işgücü oluşturarak çocuk gelişim hizmetlerinin, bilhassa yoksul ve öncelikle ihtiyacı olan aile ve çocuklara ulaştırılması üzerine odaklamıştır.