Öğr.Gör. Neşe ŞEKERCİ

SBF / Çocuk Gelişimi

nese.sekerciuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5020

Kısa Özgeçmiş

İstanbul’da doğan Neşe Şekerci, Üsküdar Kız Lisesi mezunudur, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu (1980-1985) bitirmiştir. Yaklaşık on yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kat Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmıştır. Daha sonra, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Gelişim Nörolojisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına başlayan Şekerci, Serebral Parezi ve Konvülsiyon Vakalarında Hemşirelik Bakımı ile Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rollerine İlişkin Düşünceleri tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Projeler > Projeler

 • Haklarını Bilen Çocuklarla Güçlü Geleceğe El Ele, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 • International Multi-Disciplinary Children's Studies Congress, 2021.
 • International Multi-Disciplinary Children's Studies Congress, 2021.
 • II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019), 2019.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SOSYAL RİTİM KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Beyin Gelişimi ve Çocuk Nörolojisi (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İlk Yardım, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çocuk ve Oyun, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Hastane ve Çocuk, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Beyin Gelişimi ve Çocuk Nörolojisi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Çocuk Beslenmesi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Çocuk Beslenmesi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Oyun ve Oyun Materyalleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Anne ve Çocuk Beslenmesi, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index