Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Öğr.Gör. Neşe ŞEKERCİ

SBF / Çocuk Gelişimi

nese.sekerciuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

İstanbul’da doğan Neşe Şekerci, Üsküdar Kız Lisesi mezunudur, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunu (1980-1985) bitirmiştir. Yaklaşık on yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kat Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmıştır. Daha sonra, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Gelişim Nörolojisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına başlayan Şekerci, Serebral Parezi ve Konvülsiyon Vakalarında Hemşirelik Bakımı ile Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rollerine İlişkin Düşünceleri tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır.

1995 yılında İ. Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulunda Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak derslere giren Şekerci ayrıca aynı okulda Tıbbi Laboratuvar Bölümü Koordinatörlüğü, İ. Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İntern Programı Uygulama Yürütücüsü ve iki dönem İ. Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2010-2012 yılları arasında da İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında Öğretim Görevlisi ve Program Başkanlığı yapan Şekerci, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında görev yapmaktadır.