Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri, Çalışma Alanları Nelerdir | ÜÜ

Sosyal Hizmet Bölümü

Dünya hızla değişiyor, toplumlar bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde toplumsal refaha katkı sağlayacak uzmanlar eğitiyor.


Sosyal Hizmet Bölümü Nedir? 

Sıkıntı içindeki insanların, kendilerine sağlanan ve/veya kendilerinin halen sahip oldukları imkânları en iyi şekilde kullanabilmelerinde yardımcı olma yöntemleri konusunda sosyal eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kişilerden oluşan meslek dalıdır. Mezunlara “Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı verilmektedir. Sosyal Hizmet uzmanları toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik iyileştirici ve kötüye gidişi önleyici hizmetleri geliştirip uygulamada etkin rol alarak bu kesimlere yönelik hizmetlere katkı sağlayan kişilerdir.

Kamu Projelerinde Öğrenciler de Görev Alıyor

Sosyal Hizmet Bölümünde insanların, değişen toplumsal koşullara ayak uydurabilmesinde, stresin birey üzerinde yarattığı durum ile baş edebilmesinde yol gösterici, toplumsal refah alanlarını geliştirici ve genişletici bilgi-hizmet modellerinin üretimini ve hayata geçirilmesini sağlayıcı profesyoneller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrencilere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu kuruluşlarıyla ortak yürütülen projelerde çalışma imkânı sunulmaktadır. 

Sosyal Hizmet Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Sosyal Hizmet Bölümünde verilen derslerin 4 ana hedefi olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar; a) insanı ve insan davranışını açıklamaya yönelik dersler; b) insan ve topluluk davranışları üzerinde sosyal ve ekonomik şartların etkilerini anlamaya yönelik dersler; c) insan hak ve özgürlüklerini tanımlamaya yönelik dersler; d) sosyal hizmet becerileri geliştirilmesine yönelik dersler.

Psikoloji, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre gibi derslerle insan tanınmaya ve tanımlanmaya çalışılırken; Hukuka Giriş, Aile Hukuku, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Mevzuatı, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet gibi derslerle hizmet alan kesimlerin hakları tanınmaktadır. Sosyal şartların birey ve topluluklar üzerindeki etkilerini anlamak üzere Sosyal Sorunlar, Kadın Refahı ve Sosyal Hizmet, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Göç ve Kentleşme gibi dersler verilmektedir. Diğer taraftan mesleki becerilerin oluşturulması ve geliştirilmesi Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet gibi dersler aracılığıyla olmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Alanları Nelerdir?   

Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olanlar; Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumlarında istihdam edilmektedir.

Bunu yanı sıra kamu veya özel sektöre bağlı hastaneler, sağlık ocakları, okullar çocuk bakım yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, toplum merkezleri, kadın sığınma evleri, özürlü rehabilitasyon merkezleri, yaşlı dayanışma merkezleri, sokak çocukları merkezleri, anaokulları,  okullar ve sivil toplum kuruluşları ile vakıflar yine çalışma alanları arasında yer almaktadır.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!