Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri, Çalışma Alanları Nelerdir | ÜÜ

Sosyal Hizmet Bölümü

Dünya hızla değişiyor, toplumlar bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde toplumsal refaha katkı sağlayacak uzmanlar eğitiyor.


Sosyal Hizmet Bölümü Nedir? 

Sosyal hizmet/çalışma, insanların hayatları boyunca karşılaşabilecekleri ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilecek zorluklarla mücadelelerinde yanlarında olmayı hedefleyen bir çalışma alanı ve meslek disiplinidir. Ülkemizde 50 yıllık bir geçmişi olan sosyal çalışma mesleği, özellikle son 10 yıldır atılım içindedir.

Sosyal hizmet/çalışma alanı, bireylerin iyi oluş ve iyi hissedişleri, toplumsal uyumları ve sağlıklarına odaklanan diğer alanlardan farklı bir sorun çözme anlayışına sahiptir. Bireyi, yaşamını etkileyen sorunların çözümünde merkeze alır; bireyin bizzat kendisini sahip olduğu güçlü yönlerle çözüm sürecinin yöneticisi olarak değerIendirir.

Sosyal hizmet/çalışma, bireyin yaşadığı sorunların kaynağını çevresel şartlarda araması yönüyle de farklılaşır. Bireyler ya da ailelerin yaşadığı sorunlarda en dar çerçeveden en geniş çerçeveye kadar etkili olan bütün unsurları sorunun ve çözümünün belirlenmesi sürecine dâhil eder. Sosyal çalışma, bireylerin, sahip oldukları potansiyelleri değerIendirebilecekleri ve topluma katkı sağlayabilecekleri, huzurlu bir yaşam sürmeleri amacını benimser.


Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, yetkin akademik kadrosu ile sosyal hizmet lisans ve yüksek lisans programlarını yürütmektedir. Bölümde verilen eğitim ve yapılan çalışmaların tamamında, aynı vatanı paylaştığı insanların yaşadığı sorunları ve bu sorunların sebeplerini bilen, kültürel ve kişisel farklılıklara saygılı, insan hakları temelli ve eşitlikçi çözümler geliştirebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bu niteliklere sahip olabilmesi için ihtiyaç duyacakları entelektüel derinliğin kazandırılması ise, üzerinde hassasiyetle durulan bir başka konudur.

Sosyal Hizmet Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler, alan uygulamaları (Stajlar) ve mezuniyet tezinden başarılı olunması ve toplam 240 kredinin alınması zorunludur. Öğrenciler özgün bir konu üzerinde araştırma ve derleme yaptıkları bir mezuniyet tezi de hazırlarlar. Alan uygulaması dersinde öğrenciler, sosyal hizmet mesleğinin bireyle çalışma, grup çalışması, toplumla çalışma gibi farklı yöntemleri konusunda gözlem yapmaları ve deneyim kazanmaları amacıyla farklı sosyal hizmet kuruluşlarına yönlendirilmektedir.

ERASMUS ortaklıkları sayesinde, öğrencilere yurtdışında eğitim alma imkânı da sunulmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Alanları Nelerdir?   

Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının çalışma imkanı bulduğu kurumlardan bazıları şunlardır; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (huzurevleri, çocuk evleri, çocuk izlem merkezleri, çocuk destek merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, aile danışma merkezleri gibi), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarıdır.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

SOSYAL HİZMET (BURSLU)

EA

5

323.07781

280512

SOSYAL HİZMET (%50 İNDİRİMLİ)

EA

34

244.02290

952983


Sosyal Hizmet Bölümü dersleri ve müfredat detayları
Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!