Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN
SBF - Dekan / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
arifaktug.ertekin@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2401-2402
  Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN - Üsküdar Üniversitesi
Dr.  Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN
Dekan Yardımcısı / Ebelik Bölümü
tugba.yilmazesencan@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | Üsküdar Üniv.
Dr. Öğr. Üyesi Nuri BİNGÖL
Dekan Yardımcısı / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
nuri.bingol@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22
Selma DÖNMEZ
Fakülte Sekreteri
selma.donmez@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2401

Tayyip ALBAŞ
Yazı İşleri ve Arşiv Asistanı
tayyip.albas@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2402
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!