Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetimi

Şefik DURSUNProf. Dr. Şefik DURSUN
SBF - Dekan / Tıp Fakültesi - Biyofizik ABD
sefik.dursun@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2401-2402
  Dr.Öğr. Üyesi Zehra AKGÜN - Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra AKGÜN
Dekan Yardımcısı / Perfüzyon Bölümü
zehra.akgun@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22
Abdulhakim BEKİDr.Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ
Dekan Yardımcısı / Sosyal Hizmet
abdulhakim.beki@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22
Selma DÖNMEZ
Fakülte Sekreteri
selma.donmez@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2401
495-defne-kaya.jpgBurcu CEYLAN
Yazı İşleri ve Arşiv Uzmanı (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
burcu.ceylan@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 / 2402

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!