Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Hemşirelik Bölümü

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelikte Klinik ve Uygulama Alanlarının Varlığı ile Fark Yaratıyor

Hemşirelik Bölümü Nedir?

Hemşirelik, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde ise gerekli tedavi ve bakım sağlanabilmesini planlayan, uygulayan, değerlendiren bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Akademik ve teknolojik gelişmeler içerisinde güncel kalmak ve kanıta-bilgiye dayalı olarak iş görmek zorunda olan, uzmanlaşarak dallara ayrılan bir meslek grubudur.

Hemşireler, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, sağlık bakım gereksinimlerinin saptanmasında ve bu gereksinimlerin mesleki standartlara göre karşılanabilmesinde en çok ihtiyaç duyulan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler sağlığı etkileyebilecek gelişim ve değişimleri duyarlılıkla izleyen ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduran kişilerdir.


Etik İlkelere Bağlı Nitelikli Hemşireleri Sağlık Sektörüne Kazandırıyoruz

Hemşirelerin, yaşamı tehdit eden/edebilecek komplikasyonların tanınmasında ve önlenmesinde ve böylece mortalite ve morbiditenin azaltılmasında, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürdükleri için önemleri gün geçtikçe artmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi bilim ve sanattan oluşan bu sağlık disiplinine, birlikte çalışacağı sağlık ekibinin nitelikli, etkin ve etkili bir üyesi olarak işlevlerini yerine getirebilecek, eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol alabilecek ve tüm bunları yerine getirirken de mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak profesyonel hemşireler yetiştirmek üzere bir eğitim sunmaktadır.

Hemşirelik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Hemşirelik Bölümünde temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile birlikte deneysel ve beceri gerektiren konuların laboratuvar ve alan uygulamaları yer almaktadır. Bölümümüzde Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli temel alınarak tüm yaşam dönemlerinin önce sağlıklı fonksiyonları ve ilerleyen dönemlerde bu fonksiyonlardaki bozulmalar öğretilmekte; Uygulamalı Temel Anatomi, İnsan Fizyolojisi, Genel Beslenme, Biyokimya, Psikoloji, Mikrobiyoloji, Biyoistatistik, Farmakoloji gibi öğrencilere bilimsel temelleri verecek derslerin yanında özellikle Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik, Sağlığın Değerlendirilmesi, Toplum Sağlığı, Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I-II-III-IV-V-VII-VII (Hemşirelik Esasları, Dahiliye, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hemşireliği), Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, İlk Yardım ve Acil Bakım, Hemşirelikte İletişim, Cinsel Sağlık, Hemşirelikte Öğretim, Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, Hemşirelikte Etik, Onkoloji Hemşireliği, Sağlıkta Kalite Standartları ve Hasta Güvenliği gibi mesleğe yönelik dersler bulunmaktadır. Son yarıyılda (8. yarıyıl) ise İntörnlük uygulamamamız mevcuttur.


Hemşirelerin Çalışma Alanları Nelerdir?   

Mezunlar, temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini serbest olarak icra etmektedir. Öğrenciler eğitim-öğretimleri süresince stajlarını Üsküdar Üniversitesine bağlı hastanelerde yürütebilmektedir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

HEMŞİRELİK (ÜCRETLİ)

SAY

45

261.46115

450719

HEMŞİRELİK (BURSLU)

SAY

12

365.33741

151079

HEMŞİRELİK (%50 İNDİRİMLİ)

SAY

36

309.85952

264764Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!