Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Bilimleri Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

SONUÇ: GZFT (SWOT) ANALİZİ VE İYİLEŞTİRME

Fakültemizin GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme Tedbirleri

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

* Üniversitemiz, Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında orta büyüklükte tematik bir üniversitedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan davranış bilimleri disiplinleri arasında en güçlü olanı Psikoloji disiplinidir. Psikoloji disiplini Fakültemizin başlıca cazibe merkezi durumundadır.

* Fakültemizin derslikleri son teknoloji öğretim araçlarıyla donatılmıştır (Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar)

* Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyeti sonuçlarının 4 üzerinden ortalama 3.3 gibi yüksek bir seviyede olması.  

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ

* Psikoloji disiplini Fakültemizin başlıca cazibe merkezi durumunda iken diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin henüz hedeflenen düzeye ulaşmamış olmaması.

* Öğretim faaliyetine başlanması üzerinden henüz 7 yıl geçmesine rağmen çok hızlı büyüyen Fakültemizin nicelik hızıyla uyumlu bir niteliksel gelişme hızına henüz ulaşamamış olması.    


FIRSATLAR

* Fakültemizin bölümlerine yönelik ilgi artmaktadır.

* Üniversitemiz ve fakültemiz eğitim-öğretim kalitesi ve mekansal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve prestiji artmaktadır.  


TEHDİTLER

* Diğer vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının artması

* Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları

* Diğer vakıf üniversitelerinin akademisyenlerinin araştırma performansının artması


İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

* Fakülte bünyesinde bulunan Psikoloji dışındaki diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin her birinin birer cazibe merkezi haline gelmesine yönelik planlamaların yapılması.  

* Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması.

*  Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlamaların yapılması.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!