Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik

selma.doganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Prof. Dr. Selma DOĞAN, Ankara doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Ankara da tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan derece ile mezun olduktan sonra, aynı Üniversitede Psikiyatri Hemşireliği alanında 1987 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora programlarını tamamlamıştır.   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde beş yıl hemşire olarak çalışmış, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 1984-1991 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak geçen Dr. Doğan, 1993 yılında aynı Üniversitede  yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 1997 yılında aynı Üniversitede psikiyatri hemşireliği alanında doçent, 2005 yılında da profesör unvanı almıştır.

Cumhuriyet Üniversitesinde görev yaptığı yıllar içinde müdür yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, iki dönem Yüksekokul Müdürlüğü, enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuş, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinin kuruluşunda görev almıştır. Bu dönemde birçok bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlemiş, Türkiye’de hemşirelik alanında ilk hakemli dergi olan C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi nin editörlüğünü yapmış, Üniversitenin kalite geliştirme vb. çeşitli kurullarında görev almış, ulusal düzeyde hemşirelik eğitiminde müfredat geliştirme çalışmalarına katılmış, bulunduğu kurumda entegre eğitim programına geçiş çalışmalarına öncülük etmiştir.Dr Doğan, 2011 yılında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda bir yıl süre ile çalışmıştır. 2012 yılında Üsküdar Üniversitesinde geçerek, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur, Ulusal düzeyde birçok mesleki derneğin aktif üyesidir ve çeşitli bilimsel ve mesleki dergilerde editörlük ve hakemlik yapmaktadır. YÖK Hemşirelik Eğitimi Çalışma Komisyonu üyesidir. Klinik psikiyatri hemşireliği, risk yönetimi, genel tıpta psikiyatri, hemşirelik eğitimi, hemşirelerde mesleki kimlik gelişimi, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, psikiyatrik rehabilitasyon vb. konularda çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır.