Prof.Dr. Selma DOĞAN

SBF / Hemşirelik - Bölüm Başkanı

selma.doganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2506

ORCID: 0000-0002-9997-4731

Documents : 22 | Citation : 692 | h-index : 10

Citation : 3156 | h-index : 26 | i10-index : 53

: 13
: 0

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Selma DOĞAN, Ankara doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Ankara da tamamlamıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan derece ile mezun olduktan sonra, aynı Üniversitede Psikiyatri Hemşireliği alanında 1987 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora programlarını tamamlamıştır.   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde beş yıl hemşire olarak çalışmış, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 1984-1991 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak geçen Dr. Doğan, 1993 yılında aynı Üniversitede  yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 1997 yılında aynı Üniversitede psikiyatri hemşireliği alanında doçent, 2005 yılında da profesör unvanı almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. COVİD-19 ENFEKSİYONU GEÇİRMİŞ BİREYLERDE RUHSAL DURUM VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, 2022.
 2. HEMŞİRELERİN PSİKOSOSYAL BAKIM YETKİNLİKLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 2022.
 3. ALZHEİMER HASTALARINA KARŞI TOPLUMDAKİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 4. Kurumda ve evde yaşayan yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek faktörleri ile depresyon arasındaki ilişki, 2022.
 5. Toplum ruh sağlığı merkezine devam eden hastaların covıd-19 pandemi sürecinden etkilenme durumları, 2021.
 6. Hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlikleri ile eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, 2021.
 7. Sağlık bilimleri fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde yeme tutumu ve öznel iyi oluş durumunun incelenmesi, 2021.
 8. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının incelenmesi, 2021.
 9. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi, 2020.
 10. Yetişkin acil birimlerinde çalışan hemşirelerin intihar girişiminde bulunan hastalara yönelik tutumlarının incelenmesi, 2020.
 11. Psikiyatri kliniğinde hemşirelerin hasta agresyonuna ilişkin algılamaları ve profesyonel kontrol yöntemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, 2020.
 12. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve sosyal işlevsellik düzeyine etkisi, 2020.
 13. Hemşirelik öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalığı ve iyilik hallerinin değerlendirilmesi, 2020.
 14. Psikiyatri kliniklerinde risk yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve uygulamalarına psikodrama temelli risk yönetimi eğitim programının etkisi, 2019.
 15. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde hizmet alan hastaların algıladıkları hizmet kalitesinin incelenmesi, 2019.
 16. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hasta agresyonuna yönelik algıları ve hasta agresyonundan etkilenme durumlarının incelenmesi, 2019.
 17. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler, 2019.
 18. Lohusalık dönemindeki kadınlarda beden imajının incelenmesi, 2019.
 19. Hemşirelerin ölüme karşı tutumları ile bireysel ve çalışma özelliklerinin tutumlarına etkisinin incelenmesi, 2018.
 20. Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, 2018.
 21. Alkol ve madde kullanım bozukluğu tanısı ile yatan hastalarda tedavi ortamının tedavi motivasyonuna etkisi, 2018.
 22. Şizofreni hastalarında sanat terapi uygulamasının pozitif ve negatif belirtiler ile aleksitimi düzeyine etkisi, 2017.
 23. Ruhsal hastalığı olan bireylerin fiziksel sağlık durumuna hemşirelerin yaklaşımları ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, 2017.
 24. Toplum ruh sağlığı merkezine devam eden ve devam etmeyen şizofreni hastalarında aile yükünün incelenmesi, 2016.
 25. Kısa bilişsel davranışçı stres yönetimi programının şizofreni hastalarının bakım vericilerinin, ruhsal durumları, stresle başaçıkma tutumları ve bakım yüküne etkisi, 2014.
 26. Profesyonel Kimlik Gelişimi Eğitim Programı' nın hemşirelerin profesyonel benlik kavramı, iş doyumu ve tükenmişlik düzeyine etkisi, 2010.
 27. Bir üniversite hastanesinde görev yapan hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne ilişkin algılamaları, 2010.
 28. Anjiografi işlemi öncesi ve işlem sırasında müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeyi ve yaşam bulgularına etkisi, 2008.
 29. Hemşirelik eğitim programının öğrencilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının gelişimine ve yaşam kalitesine etkisi, 2008.
 30. Şizofrenik hastalarda fiziksel egzersizin ruhsal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, 2006.
 31. Kanser hastalarında posttravmatik stres bozukluğu, sosyal destek ve stresle başa çıkma arasındaki ilişki, 2004.
 32. Fiziksel hastalığı olan bireylerin cinsellikle ilgili yaşadıkları sorunlara hemşirelerin yaklaşımları ve tutumları, 2003.
 33. Psikiyatri hastalarının taburculuk sonrası ruhsal durumları, işlev görme düzeyleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi, 2002.
 34. Psikiyatri kliniğinde hemşirelerce yürütülen hasta kabul uygulamalarının değerlendirilmesi, 1999.
 35. Bedensel hastalıkla birlikte depresyonu olan hastalara hemşirelerin yaklaşımlarının incelenmesi, 1998.
 36. Hasta refakatçilerinin hastanede yaptıkları uygulamalar ve hastane ortamından etkilenme durumları, 1996.
 37. Psikiyatri kliniğinde hasta ziyaretleri, 1996.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 11

Sleep quality in hospitalized patients

Journal of Clinical Nursing (2005)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 2. 1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi, 2023.
 3. 4.Ruhsal İyileştirim Kongresi, 2022.
 4. “6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2021.
 5. Uluslarası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, 2021.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Hemşirelik Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2013 - Devam ediyor.)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Hemşirelik, (2012 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2012 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2012 - Devam ediyor.)
 7. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Hemşirelik, (2011 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2011 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü, (Atatürk Üniversitesi), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 1. Kongre bilim kurulu üyeliği 2022
 2. Kongre bildiri değerlendirme 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 2. Hemşireliğin Kuramsal Temelleri, (Doktora / 2022-2023 Bahar)
 3. Hemşirelikte Temel Kavramlar -II, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Hemşirelikte Öğretim, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Seminer, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 7. Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 8. Hemşirelikte Temel Kavramlar-I, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (Lisans / 2022-2023 Güz)