Öğr.Gör. Aslı Zeynep SİPAHİ

SBF / Hemşirelik

aslizeynep.sipahiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Klinik psikiyatri, Ruhsal İyileştirim, Bağımlılık, Koruyucu Ruh Sağlığı, Logoterapi, İletişim

Kısa Özgeçmiş

Aslı Zeynep SİPAHİ lisans eğitimini 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 2020 yılında tamamlamıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Aslı Zeynep SİPAHİ, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. I.ulusal II.uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2023.
 2. 4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2022.
 3. 4.Uluslararası 5. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Raportör, Akreditasyon (Müdek, Fedek, Sabak vb) raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)