Doç.Dr. Nurcan UYSAL

SBF / Hemşirelik

nurcan.uysaluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5149

ORCID ID: 0000-0002-1325-9826

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Nurcan UYSAL, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulundan 1990 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında, doktora eğitimini Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1990 ve 2002 yılları arasında klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2002 yılından itibaren akademisyen olarak görevine devam eden Uysal 2018 yılında doçent olmuştur. Temel çalışma alanı hemşirelikte beceri eğitimi, hemşirelik bakım uygulamaları ve enteral beslenme uygulamalarıdır. Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Proje kapsamında "Training Requirements and Nursing Skills for Mobility" isimli projede görev almıştır. Doç.Dr. Uysal, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi ve Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi’nde hakemlik görevini sürdürmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • HEMŞİRELERİN FLEBİTE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATETER DEĞİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, ISSN:2149-0333, 2019.
 • Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, ISSN:2687-248X, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-Dünyada ve Ülkemizde Covid19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkileri, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ulusal Hemşirelik Kongesi - 1, 2021.
 • T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 • The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • The Third International Clinical Nursing Research Congress, 2020.
 • 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.
 • 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.
 • 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2019.
 • 5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Hemşirelik Eğitim Derneği-HEMED 2012
 • Türk Hemşireler Derneği 2002

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Evde Bakım Hemşireliği, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Sağlığın Değerlendirmesi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index