Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Rektör Danışmanı / Bologna Eşgüdüm Başkanı (BEK Başkanı) / SBF / Sağlık Yönetimi

mehmet.zelkauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2253

Citation : | h-index : | i10-index :

: 6
: 0

Araştırma Alanları

Uluslararası İktisat, Çalışma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimi,

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 8 11 12 17

Kısa Özgeçmiş

Reyhanlı doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Zelka Kara Harp Okulu Ekonomi-İstatistik bölümünden Teğmen rütbesiyle mezun oldu (1978). Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi bölümünde (1981), Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamladı (1986). 1981 -1987 yılları arasında Kara Harp Okulunda işletme bölümünde ekonomi ve istatistik dersleri verdi. 1987 yılından 1992 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı İş ve İşçi Münasebetleri Şubesinde görevlendirildi. 1992 yılında tekrar Kara Harp Okuluna Ekonomi öğretim üyesi olarak atandı. Bakanlıktaki görev süresi esnasında da Kara Harp Okuluna ekonomi dersleri vermeye devam etti, Askeri işyerlerindeki işçilerle ilgili İşletme Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve icrasında Bakanlık yetkilisi olarak görev aldı, MPM Genel Kurul Üyeliği, Bazı Uluslararası Sözleşmelerde Alt Komisyon Başkanlığı yaptı. Buradaki görevi esnasında özellikle çalışma ekonomisi üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kara Harp Okuluna atandıktan sonra, Doçent olarak (1992) Ekonomi Grup Başkanı idari görevinin yanı sıra çeşitli ekonomi dersleri verdi. 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde Polis Akademisinde de ekonomi dersleri verdi.

1994 yılında, İkinci Ordu Komutanlığı (Malatya) Eğitim Şubesine atanan Zelka, 1996 yılında emekliliğini talep ederek Yarbay rütbesiyle emekli oldu.

Emekliliği müteakip, Mustafa Kemal Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ekonomi bölümünde göreve başladı.1997- 2004 yılları arasında Ekonomi Bölüm Başkanlığı; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2004 yılı başında, gelen davet üzerine, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekan olarak görev yaptı. Bu fakültede iki yıl dekan olarak görev yaptıktan sonra kendi uluslararası ticaret şirketini kurdu, Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 1997 yılında Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin (Üsküp- Makedonya) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr.Zelka bu üniversitenin kurucu rektörü oldu. 2010 yılı sonunda buradaki görevinden ayrılan Prof. Dr. Zelka, yurda döndükten sonra, 2011 yılı başında Üsküdar Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Üsküdar Üniversitesinde 2019 Eylül tarihine kadar Rektör Yardımcılığı görevi ile birlikte ilk dört yılda Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığı da yapan Prof. Dr. Mehmet Zelka, Eylül 2019’dan Nisan 2023 tarihine kadar Üsküdar Üniversitesinde Vekil Rektör olarak görev yaptı.

Halen rektör danışmanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Zelka ileri seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 2. Hastanelerde Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Etkisi, 2019.
 3. TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ İSTANBUL İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2018.
 4. Örgütsel Stresin Yabancılaşma Üzerine Etkisine İlişkin Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. HASTANELERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE BİLGİ YÖNETİMİ, ISSN:, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 2020.
 2. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 3. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, 2019.
 4. ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, 2019.
 5. ASSAM "İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve EsasIarının Tespiti” Kongresi, 2019.
 6. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19-Autumn, 2019.
 7. 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Koordinatör / Coordinator, Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Yüksek İnsani Değerler Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Yönetim / Management, Rektör / Rector, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Koordinatör / Coordinator, Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Vizyon Komisyon Başkanı, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Yüksek İnsani Değerler Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - 2022)
 11. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Vizyon Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 16. Yönetim / Management, Rektör / Rector, (2019 - 2020)
 17. Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2018 - 2019)
 18. Koordinatör / Coordinator, Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite), (2018 - 2019)
 19. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2018 - 2019)
 20. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2018 - 2019)
 21. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - 2019)
 22. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 23. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. İktisada Giriş, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Makro İktisat, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlık Ekonomisi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Sağlık Ekonomisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Mikro İktisat, (Lisans / 2022-2023 Güz)