Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Rektör Vekili / Bologna Eşgüdüm Başkanı (BEK Başkanı) / SBF / Sağlık Yönetimi

mehmet.zelkauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2253

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1955 yılında Reyhanlı'da doğan Prof. Dr. Mehmet Zelka, ortaokulu Reyhanlı Orta Okulunda okuduktan sonra, Kuleli Askeri Lisesinden ve ardından Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun oldu (1978). Kara Harp Okulunda Ekonomi-İstatistik bölümünde okudu. Mezuniyetten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, özel öğrenci olarak İngilizce hazırlık eğitimi gördü ve bazı bölüm derslerini aldı. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi bölümünde (1981), Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamladı (1986). 1981 -1987 yılları arasında Kara Harp Okulunda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1987 yılında Milli Savunma Bakanlığı İş ve İşçi Münasebetleri Şubesine atanan Prof. Zelka buradaki görevini 1992 yılına kadar sürdürdükten sonra tekrar Kara Harp Okuluna Ekonomi öğretim üyesi olarak atandı. Bakanlıktaki görev süresi içinde iken Kara Harp Okuluna ders vermeye devam etti, Askeri işyerlerindeki işçilerle ilgili İşletme Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve icrasında Bakanlık yetkilisi olarak görev aldı, MPM Genel Kurul Üyeliği , Bazı Uluslararası Sözleşmelerde Alt Komisyon Başkanlığı yaptı. Buradaki görevi esnasında özellikle çalışma ekonomisi üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


  • SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
  • Hastanelerde Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Etkisi, 2019.
  • TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ İSTANBUL İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2018.
  • Örgütsel Stresin Yabancılaşma Üzerine Etkisine İlişkin Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 5
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ 12 / 2019
ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE 12 / 2019
ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE 12 / 2019
International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19-Autumn 11 / 2019
2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 11 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim Rektör 2019
Yönetim Rektör Yardımcısı 2019
Koordinatör Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite) 2019
Kurul Başkanlığı Yayın Kurulu Başkanı 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Yönetim Rektör Yardımcısı 2018
Koordinatör Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite) 2018
Kurul Başkanlığı Yayın Kurulu Başkanı 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu Başkanı (Üniversite) 2018
Komisyon Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Lisansustu
2017-2018 Bahar Makro İktisat Lisans
2017-2018 Bahar İktisada Giriş Lisans
2017-2018 Bahar Genel Ekonomi Bilgisi Lisans
2017-2018 Bahar Sağlık Ekonomisi Doktora
2017-2018 Bahar Mühendislik Ekonomisi Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Ekonomisi Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Ekonomisi Lisansustu
2018-2019 Güz Mikro İktisat Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index