Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Rektör Vekili / Bologna Eşgüdüm Başkanı (BEK Başkanı) / SBF / Sağlık Yönetimi

mehmet.zelkauskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2253

Kısa Özgeçmiş

1955 yılında Reyhanlı'da doğan Prof. Dr. Mehmet Zelka, ortaokulu Reyhanlı Orta Okulunda okuduktan sonra, Kuleli Askeri Lisesinden ve ardından Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun oldu (1978). Kara Harp Okulunda Ekonomi-İstatistik bölümünde okudu. Mezuniyetten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, özel öğrenci olarak İngilizce hazırlık eğitimi gördü ve bazı bölüm derslerini aldı. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi bölümünde (1981), Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamladı (1986). 1981 -1987 yılları arasında Kara Harp Okulunda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1987 yılında Milli Savunma Bakanlığı İş ve İşçi Münasebetleri Şubesine atanan Prof. Zelka buradaki görevini 1992 yılına kadar sürdürdükten sonra tekrar Kara Harp Okuluna Ekonomi öğretim üyesi olarak atandı. Bakanlıktaki görev süresi içinde iken Kara Harp Okuluna ders vermeye devam etti, Askeri işyerlerindeki işçilerle ilgili İşletme Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve icrasında Bakanlık yetkilisi olarak görev aldı, MPM Genel Kurul Üyeliği , Bazı Uluslararası Sözleşmelerde Alt Komisyon Başkanlığı yaptı. Buradaki görevi esnasında özellikle çalışma ekonomisi üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • Hastanelerde Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Etkisi, 2019.
 • TÜRKİYE’DE YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ İSTANBUL İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2018.
 • Örgütsel Stresin Yabancılaşma Üzerine Etkisine İlişkin Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 • ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, 2019.
 • ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, 2019.
 • International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19-Autumn, 2019.
 • 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim, Rektör, (2019 - 2020)
 • Yönetim, Rektör Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Koordinatör, Bologna Kurum Koordinatörlüğü (Üniversite), (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2018 - 2019)
 • Kurul Başkanlığı, Yayın Kurulu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Genel Ekonomi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Ekonomisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Ekonomisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Mikro İktisat, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Ekonomi Bilgisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İktisada Giriş, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Ekonomisi, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Makro İktisat, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Mühendislik Ekonomisi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index