Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Ebelik

tugba.yilmazesencanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-8748-0793

Citation : 117 | h-index : 6 | i10-index : 4


Kısa Özgeçmiş

Tuğba Yılmaz ESENCAN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden 2002 yılında Lisans mezuniyetini almıştır. Ardından Eğitimine, Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan 2009 yılında almış olduğu yüksek lisansı ile devam eden ESENCAN, yine Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nden 2018 yılında doktora derecesini de almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • EVLİ KADINLARIN KULLANDIKLARI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ, 2020.
 • Aile Planlamasında Erkeklerin Tutumlarını Etkileyen Faktörler, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 22

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2020)

THE EFFECTS OF LONELINESS ON MENOPAUSAL COMPLAINTS

Clinical and Experimental Health Sciences (2019)

Doğum Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni (2017)

Hastanede Öğrencilere Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2017)

X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Mesleki Bağlılıklarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2017)

Gynaecology and Obstetrics Medical Errors and Patient Safety

Sağlık ve hemşirelik yönetimi dergisi (2015)

Kemoterapide Semptom Yönetimi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni (2010)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Laktasyon Süreci, 2021.
 • Protecting Bodily, Mental and Spiritual Integrity with Yoga During Birth, 2021.
 • Gebelikte Fiziksel Aktivitede Ebelik Danışmanlığı, 2021.
 • MIDWIFERY AND MIDWIFERY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 2021.
 • GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, 2021.
 • Perinatoloji Hemşireliği Kitabı, 2010.

Projeler > Projeler

 • Gebelerin Doğum Şekillerine İlişkin Tercihlerini Etkileyen Faktörler, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, 2021.
 • Ebeler Günü Sempozyumu “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN; EBELER HER YERDE, 2021.
 • ANNE VE BEBEK RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2021.
 • 2021 ULUSAL EBELİK HAFTASINDA VE DÜNYA EBELER GÜNÜNDE “DOĞUM VE EBELİK SEMPOZYUMU”, 2021.
 • 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, 2020.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2020.
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2020.
 • 4. Uluslararsı Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, 2020.
 • 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 • 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 • 4. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2020.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 2019, 2019.
 • 4. Uluslararası Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 2019.
 • 1. Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, 2019.
 • Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu, 2019.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 • 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 • 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 • 5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günler, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 2018.
 • 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MUCİZEYE İLK DOKUNUŞ KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Poster 1. Ödülü, (7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi), 2021.

Bilimsel Üyelikler

 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul 2021
 • 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Hakem Kurulu 2021
 • "EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU 2021
 • EBELİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ 2021
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ PROJE DEĞERLENDİRME PANALİSTİ 2021
 • Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi Bilimsel Kurul 2020
 • 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği 2020

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Normal ve Riskli Doğum sonu Ebelik Bakımı, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Doğum ve Doğum Sonu Bakım, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kadın Hastalıkları ve Bakım, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index