Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN

SBF / Ebelik

tugba.yilmazesencanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-8748-0793

Citation : 47 | h-index : 4 | i10-index : 1

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Tuğba Yılmaz ESENCAN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden 2002 yılında Lisans mezuniyetini almıştır. Ardından Eğitimine, Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan 2009 yılında almış olduğu yüksek lisansı ile devam eden ESENCAN, yine Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nden 2018 yılında doktora derecesini de almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 10
The Effects of Loneliness on Menopausal Symptoms
Clinical and Experimental Health Sciences (2019)
Bir Kamu Hastanesinde Ebe ve Hemşirelerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi (2019)
Psikoseksüel Gelişim Kuramının Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Alanına Yansımaları
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (2017)
Hastanede Öğrencilere Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi (2017)
Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum şekli, ilk emzirme zamanı ve ten tene temas tercihleri
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi (2017)
ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARINI VE EMZİRME TEKNİKLERİNİ İÇEREN GÖRSEL MESAJ İÇERİKLİ BROŞÜR İLE ANNELERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (2016)
Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?.
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (2016)
Günümüze Değin Cinsellik Konusunda Yapılan Çalışmaların İrdelenmesi
Androloji Bülteni (2015)
Doğumhanede Çalışan Hemşire ve Ebelerin Partograf Kullanımı ve Partografın Gerekliliğine Yönelik Görüşleri.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2013)
Kadınların Jinekolojik Erken Tanı Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni (2009)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 34
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Spontan ve Müdahaleli Uygulamalı Doğum Kursu 12 / 2019
Spontan ve Müdahaleli Uygulamalı Doğum Kursu 12 / 2019
4. Uluslararası Ebelik Kongresi 11 / 2019
4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 11 / 2019
4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 2019 11 / 2019
4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 11 / 2019
4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 11 / 2019
4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi 11 / 2019
2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi 04 / 2019
2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi 04 / 2019
1. Ulusal Zeynep Kamil Ebelik Sempozyumu 04 / 2019
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi 11 / 2018
5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi 11 / 2018
5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi 11 / 2018
5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (Ebearge) Kongresi 11 / 2018
1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi 05 / 2018
1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi 05 / 2018
1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi 05 / 2018
1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi 05 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günler 04 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri 04 / 2018
17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 04 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 03 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 03 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 03 / 2018
1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 03 / 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Normal ve Riskli Doğum sonu Ebelik Bakımı Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı Lisans
2019-2020 GÜZ Doğum ve Doğum Sonu Bakım Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı Lisans
2018-2019 BAHAR Kadın Hastalıkları ve Bakım Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index