Dr.Öğr. Üyesi Nuriye PEKCAN

SBF / Hemşirelik

nuriye.pekcanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5104

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8054-7297

Citation : 4 | h-index : 2 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Hemşirelik, Kadın sağlığı, Kadın Araştırmaları, Sağlıklı Gebelik, Riskli Gebelikler, Doğum Öncesi Bakım, Doğum, Doğum Sonu, Doğum Sonunda Riskler, Doğum Sonu Bakım, Doğuma Hazırlık Eğitimleri, Doğum Sonu Depresyon, İnfertilite, Toplumsal Cinsiyet, Alternatif Tedavi Yöntemleri, Jinekoloji, Emzirme, Anne Sütü, Aile Planlaması, Menapoz, Anne ve Ruh Sağlığı

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4

Kısa Özgeçmiş

1977 yılında Bulgaristan’ın Tranak köyünde doğan Nuriye Pekcan, orta ikinci sınıfa kadar eğitimini burada tamamladı ve 1991 yılında Türkiye’ye yerleşti. 1995’te Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi’ni, 1999’da Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği programında yüksek lisans eğitimini, 2011yılında da aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı. 1999-2004 yılları arasında önce servis hemşiresi, daha sonra supervisör hemşire olarak Özel Erdem Hastanesi’nde çalıştı. 2004 yılında Acıbadem Sağlık Grubu’nda servis hemşiresi olarak göreve başladı. Sırasıyla yüksek riskli gebelikler hemşiresi, doğumhane klinik eğitim hemşiresi görevlerinden sonra 2009 yılında grubun Kalite Direktörlüğü’nde Klinik Kalite Sorumlusu olarak Kasım 2016 yılına kadar görev yaptı. Aralık 2016’dan itibaren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Dr.Öğr. Üyesi unvanı ile görev yapmaktadır. İyi derecede Bulgarca, orta derecede İngilizce bilmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Annelerin Çocukluk Çağı Aşılarına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi, 2024.
 2. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumları ve Fertilite Uyumu ile İlişkisinin İncelenmesi, 2024.
 3. GESTASYONEL DİYABETLİ KADINLARIN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2024.
 4. SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE ALDIKLARI EŞ DESTEĞİNİN DOĞUM SONU FONKSİYONEL DURUMLARINA ETKİSİ, 2024.
 5. DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ VE TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 6. PRİMİPAR GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMA DURUMUNUN BELİRLENMESİ, 2023.
 7. Postpartum Altıncı Haftasını Dolduran Kadınların Doğum Sonu Bakım Hizmeti Alma Durumlarının İncelenmesi, 2022.
 8. 45-55 Yaş Arasında Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Ve Menopoz Semptomlarının İncelenmesi, 2022.
 9. 18- 49 Yaş Arası Suriyeli Göçmen Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 11. DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDA ANNE MEMNUNİYETİNİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2020.
 12. YENİ DOĞAN ANNELERİNİN EMZİRME MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 2020.
 13. Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Almanın Kadınlarda Postpartum Depresyon Riskine Etkisi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK (Ebeler ve Hemşireler İçin) / Gebelik Doğum Ve Doğum Sonrası Dönemlerde Aile Bireylerinin Yeri, 2023.
 2. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri İçin kadın Sağlığı ve Hastalıkları / Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, 2022.
 3. RECENT DEVELOPMENTS IN NURSİNG AND MIDWIFERY, 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, ISSN:, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Jinekolojik ameliyat olan kadınların algıladıkları sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 2. Uluslararası, 3. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 2. 2. Uluslararası, 3. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2023.
 3. II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2023.
 4. ISPEC - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 2023.
 5. IGSCONG'23 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 6. IGSCONG'23 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 2023.
 7. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 8. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 9. 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım, 2021.
 10. 3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Kongresi, 2021.
 11. T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, 2021.
 12. I. Ulusal kadın sağlığı Kongresi, 2020.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım V, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Perinatoloji Hemşireliği, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi (Proje), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlıklı Yaşam Süreci ve Hemşirelik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)