Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Murat FIRAT

SBF / Sağlık Yönetimi

murat.firatuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Murat FIRAT İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1985 yılında tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanında doktorasını tamamlamıştır.

Murat FIRAT birçok programda eğitimler vermiş olup, Çalışma Yaşamında Risk Grupları, İşyeri Hekimliği, Meslek Hastalıkları ve İş Hijyeni, İstanbul Su Havzaları ve Problemleri konulu yayınları bulunmaktadır.