Öğr.Gör. Meryem KOÇASLAN TORAN

SBF/ Ebelik

meryem.kocaslantoranuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3248

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6956-2445

Citation : 7 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

İç Hastalıkları Hemşireliği, Nöroloji, Multiple Skleroz ve Hemşirelik, Geriatri, Yoğun Bakım, Yaşan Kalitesi, Terapötik Müdahale, Klinik Araştırma ve Hemşirelik

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 10

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Meryem KOÇASLAN TORAN, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hemşire Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2019 yılında Koç Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şimdilerde ise Bahçeşehir Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 2. II. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi- INCARE 2022, 2022.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 81-90 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) Member 2023
 2. Türk Nöroloji Derneği Üyesi 2023
 3. Türk Hemşireler Derneği Üyesi 2023
 4. Nöroloji Hemşireliği Derneği Üyesi 2023
 5. EAN Resident and Research Member 2023

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. İç Hastalıkları ve Bakım, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Cerrahi Hastalıklar ve Bakım, (Lisans / 2022-2023 Güz)