Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilimleri Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü


 
 BÖLÜMLER
ERASMUS Koordinatörlüğü

Dekan / Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN


Beslenme ve Diyetetik

Doç. Dr. Müge ARSLAN


Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Semiha Füsun AYCİBİN


Dil ve Konuşma Terapisi

Öğr. Gör. Özlem OĞUZ


Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ ESENCAN


Ergoterapi

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Deniz DEMİRCİ


Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Elçin BABAOĞLU


İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN


Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN


Ortez Protez

Prof. Dr. Osman SULAK


Perfüzyon

Dr. Öğr. Üyesi Zehra AKGÜN


Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya YILMAZ


Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Melike BOZTİLKİ


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!