Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Yönetimi Bölüm Hakkında

Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?

Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitimi bulunan bir meslek dalıdır.  Bu bölümden mezun olanlara “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

Sağlık yöneticileri kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç temini gibi çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi kapsamındaki işleri yapmaktadır.


Sağlık Sektörüne Profesyonel Yönetici Uzmanlar Yetiştiriyoruz

Özel sağlık kurumlarının çoğalması ve resmi sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilme gereğinin giderek artması ile Sağlık Yönetimi alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

sağlık yönetimi mizah 


Sağlık Yönetimi Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Sağlık Yönetimi Bölümünde temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile birlikte iş hayatının içinde de yer almaya yönelik Yaz Stajı ve Alan Uygulamaları dersleriyle öğrencilerin iş hayatına girmesini ve özel ve kamu sektöründe işletmelerinde aktif olarak yer alarak tecrübe kazanmalarına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Genel İşletme, İktisat, Hukuk, Temel Sağlık Bilgisi, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Finansal Yönetim, Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Biyoistatistik, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık Sigortacılığı ve Aktüerya, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Kalite Yönetimi, Sağlık Ekonomisi gibi öğrencilere hem yönetime hem de sağlık alanına yönelik derslerle birlikte; Pozitif Psikoloji, Girişimcilik, Sosyal Sorumluluk, Üretim Yönetimi, Örgütsel Davranış, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri, Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgi Yönetimi, Sağlıkta Halkla İlişkiler gibi birçok seçmeli derslerle öğrencilerin ilgili oldukları alanlara yönelik dersler alması sağlanmaktadır.

Sağlık Yöneticilerinin Çalışma Alanları Nelerdir?   

Sağlık yöneticileri kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde istihdam edilmektedir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU)

EA

5

311.54833

339537

SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ)

EA

34

251.22512

862512


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!