Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği - Bölüm Başkanı / ÜSGÜMER Müdürü / ÜSEM Müdürü

rustu.ucanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4109

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2389-8231

Kısa Özgeçmiş

1956 Kars doğumludur. Makina mühendisliği, lisansüstü ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesinde 1979 yılında iş hayatına başlamıştır.1980-1992 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılına kadar özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Teknik Çalışması, 2017.
 • Çözülebilen Kavramalar, 1985.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 4.Proses Emniyeti Sempozyumu, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, 2015.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yerel Sempozyumu ve Sergisi, 2014.
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.
 • 1.Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Ana Bilim Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2018 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü, ÜSEM, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü, ÜSGÜMER, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 • MESKA Vakfı Başkanlığı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kaynak İşlerinde İSG, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenlik Mühendisliği, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İSG Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Makine ve Teçhizat, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index