Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği - Bölüm Başkanı / ÜSGÜMER Müdürü

rustu.ucanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4109

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2389-8231

Kısa Özgeçmiş

1956 Kars doğumludur. Makina mühendisliği, lisansüstü ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesinde 1979 yılında iş hayatına başlamıştır.1980-1992 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılına kadar özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Asansörlerde kullanılan emniyet ekipmanlarının yerine makine emniyet ekipmanlarının kullanılmasının gerekliliği ve ilgili risk değerlendirme iso standartların uygulanabilirliğinin karşılaştırılması , 2020.
 • Büyük endüstriyel kazaların domino etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması , 2020.
 • Büyük endüstriyel kazaların domino etkilerini modelleme, önleme ve yönetme , 2020.
 • Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan gaz detektörlerinin Phast 7,2 kullanılarak 3d modelleme yapılarak konumlarının belirlenmesi, 2020.
 • Yapı işlerinde iskele kullanılarak yapılan ince işlerde çalışanların almış oldukları iş güvenliği eğitimlerinin tutumlarının incelenmesi, 2019.
 • Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulaması: Proje lojistiği , 2019.
 • Simülasyon yaklaşımını kullanarak ram (reliability, availability and maintainability) analizi yapılması örneği , 2019.
 • Afet ve acil durum yönetiminde Kaiser tehlike ve zarar görebilirlik analiziyle güvenli hastane kavramının incelenmesi , 2019.
 • Sınıf 1 tip patlayıcı maddelerin taşınmasında ve depolanmasında emniyet uygulamaları ve patlama etki alanlarının analizi , 2019.
 • İş kazası olarak trafik kazaları: Lojistik sektörü örnek alan irdelemesi, 2019.
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının güvenilirlik yeterliliği ve platformlar ile yüksekte emniyetli çalışma usullerinin incelenmesi , 2019.
 • İnşaat işçilerinin iş doyumu düzeyleri ile iş güvenliği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • İkinci el plastik enjeksiyon makinelerinin modernizasyonunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarında fayda –maliyet analizi , 2018.
 • Yüksekte çalışmalarda çalışanların bilgi düzeylerinin incelenmesi, 2018.
 • Endüstri tesislerinde kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve güvenli çalışma sistemleri , 2018.
 • İnşaatta elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve elektrik ile çalışanların bilgi düzeylerin değerlendirilmesi , 2018.
 • İstanbul ili anadolu yakasında hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıta şoförlerinin çalışma koşulları ve neden oldukları trafik kazaları hakkında bir inceleme , 2017.
 • Kent içi güvenli yaşam üzerine derleme , 2017.
 • Ormancılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, 2017.
 • İstanbul'daki iki özel tıbbi laboratuvar çalışanlarının biyolojik risk etmenlerine karşı algı düzeylerinin belirlenmesi , 2017.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlardaki iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına etkisinin incelenmesi: Yapı sektöründe bir araştırma , 2017.
 • Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye gerekleri üzerine bir irdeleme, 2016.
 • Statik elektriğin yaratacağı tehlikelerin tespiti ve çözümleri, 2015.
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof elektrik cihazlarının tesisatı, tamir, bakım, onarımı ve sistemlerin verimliliği, 2015.
 • Tehlikeli gazların ortamda yaratacağı riskler ve uzaklaştırma yöntemleri, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 13

AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering (2021)

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZ KÜLLİYATI (2015-2021), 2022.
 • V. ULUSAL TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2021.
 • İSG Kaynak Kitabı, 2021.
 • İş Birlikçi Endüstriyel Robotlarda İş Güvenliği Yaklaşımı, 2021.
 • Örneklerle İş Kazalarının İşverene Maliyeti, 2021.
 • Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, 2021.
 • Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, 2021.
 • SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • 1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, ISSN:, 2015.
 • OHS ACADEMY Dergisi, ISSN:ISSN-2630-578X, 2018.
 • II. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ISSN:, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), 2020.
 • 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 4.Proses Emniyeti Sempozyumu, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 • Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 • İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, 2015.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yerel Sempozyumu ve Sergisi, 2014.
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.
 • 1.Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Pandemi Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSEM, (2015 - 2020)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSGÜMER, (2014 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • MESKA Vakfı Başkanlığı 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kaynak İşlerinde İSG, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenlik Mühendisliği, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İSG Uygulamaları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Makine ve Teçhizat, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index