Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği - Bölüm Başkanı / ÜSGÜMER Müdürü / ÜSEM Müdürü

rustu.ucanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

1956 Kars doğumludur. Makina mühendisliği, lisansüstü ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesinde 1979 yılında iş hayatına başlamıştır.1980-1992 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılına kadar özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2010-2014 yılarında Okan Üniversitesinde İş Güvenliği Program Koordinatörlüğü, Ön Lisans Program Başkanlığı ve İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Kurs Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Halen Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programları Koordinatörlüğü ve ÜSGÜMER (İş Güvenliği, İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi) Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Eğitici Belgesi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kitabı, hakemli dergilerde birçok makalesi ve çeşitli sempozyumlarda konuyla ilgili bildirileri bulunmaktadır.