Girişimciyim

Girişimcilik Merkezi, Üsküdar Üniversitesi’nin girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin ve hizmetlerinin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan platformdur. Üsküdar Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, girişimcilerin yenilikçi fikirleri ticarileştirerek toplumda sürdürülebilir, katma değer üreten, sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanan, girişimcilerin gelişmesini ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini amaçlayan bir alt merkez olarak hizmet vermektedir.

Girişimcilik Merkezi’nin, girişimcilik alanında temel olarak; Teknolojik Girişimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve KOBİ-Aile Şirketleri Girişimciliği olarak dört kategoride ve eğitim/çalıştay, danışmanlık ve inkübasyon olmak üzere üç fonksiyonda sunmaktadır. Bu çerçevede girişimcilik kültürünü her kurumda ve toplumda geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Girişimcilik Merkezi, TTO (Teknoloji Transferi Ofisi) ile de birlikte çalışarak akademisyen, araştırma görevlisi ve öğrenci buluşlarının ticarileştirilmesi konusunda sürecin tamamında katkıda bulunmaktadır.