Toplum ve İletişim Çalışma Grubu

Üyeler

Dr.Öğr. Üyesi Eren Ekin ERCAN

İletişim Fakültesi/ Yeni Medya ve Gazetecilik

Dr.Öğr. Üyesi Özge UĞURLU

İF / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Bölüm Başkanı

Araştırma Odağı

Grubun araştırma odağını güncel iletişimsel olgular ve bunların toplumsal boyutu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, her yıl seçtiği bir sorunsal hakkında araştırmalar yaparak gerçekleştireceği yayınlarla bu verileri paylaşmaktadır.

Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları