Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı /Kurucu Rektör / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / İTBF - Psikoloji

Prof.Dr. Sultan TARLACI

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Barış METİN

Tıp Fakültesi - Nöroloji Anabilim Dalı / SHMYO / Elektronörofizyoloji / İTBF / Psikoloji

Prof.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji (İngilizce) / SOBE Müdürü - Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı / SOBE - Psikoloji Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Sermin KESEBİR

Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji

Prof.Dr. Kemal ARIKAN

Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji Bölümü / PARGE Araştırma Koordinatörü / Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı

Prof.Dr. Sevim IŞIK

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) - Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN

MDBF / Biyomühendislik / Kimya Mühendisliği (İngilizce) - Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Serhat ÖZEKES

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği - Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Cumhur TAŞ

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / ARGE Koordinatörü

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

MDBF / Yazılım Mühendisliği - Bölüm Başkanı / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / YAZAMER - Müdürü

Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Doç.Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN

SHMYO / Elektronörofizyoloji / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik - Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Oğuz TAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji (İngilizce) / NPSUAM Müdürü

Dr.Öğr. Üyesi Önder ÇEREZCİ

SBF / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr. Üyesi Elvan Çiftçi

Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr.Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik/Dr. Öğr. Üyesi/ TRGENMER

Dr.Öğr. Üyesi Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi Yeşim ÖZDEMİR

Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Kristin Surpuhi BENLİ

MDBF / Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ

İTBF / Psikoloji (İngilizce)

Dr.Öğr. Üyesi Semra BARİPOĞLU

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SHMYO / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu / İTBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi Rüştü Murat DEMİRER

FBE / Siber Güvenlik YL - Elektrik Elektronik Mühendisliği YL - Biyomühendislik YL Bölümü

Araştırma Odağı

Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji (TBHN) çalışma grubu 2013 yılından itibaren başta nöroloji, psikiyatri, mühendislik, biyoloji ve psikoloji olmak üzere yakın komşuluğundaki disiplinden bilim insanlarının bir araya geldiği ve akademik birikimlerini bilimsel çalışmaya dönüştürdükleri bir çalışma grubudur. Çalışma grubunda sinir sisteminin temel fonksiyonlarını ve hastalık durumda meydana gelen değişiklikleri elektroensefalogram, manyetik rezonans görüntüleme ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi beyin görüntüleme yöntemleri ile araştıran çalışmalara yer verilmekte, sağlıklı ve hasta popülasyonda beynin bilinmeyenleri araştırılmaktadır. Özellikle çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklarda nöral biyobelirteçler ortaya çıkarmak, sağlıklı ve hasta kişilerde beyin haritalarını ortaya çıkarmak grubun en temel hedeflerinden sayılabilir. Hesaplamalı yöntemler ile makina öğrenme, özellik seçimi gibi yöntemler ile başlayan araştırma çalışmaları günümüzde yapay zeka destekli derin öğrenme tabanlı modeller ile devam etmektedir.

Çalışma grubumuzdan 52'si WOS kapsamında olmak üzere 65 uluslararası hakemli dergilerde basılmış yayın bulunmakla birlikte çalışma grubumuz The Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT), American Psychiatric Association (APA),International Brain Research Consortium (IBRC), EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), International Society For Neurofeedback &Research (ISNR) gibi araştırma merkezi ve beyin araştırmaları toplulukları ile uzun süredir akademik işbirlikleri yürütmektedir.

Ülkemizde sinirbilim alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmacı yetiştiren Üsküdar Üniversitesi, TBHN çalışma grubundaki araştırmacıları ile kognitif nörobilim, klinik nörobilim, nörobiyofeedback, nöroteknoloji, biyoinformatik laboratuvarlarında ve Biyotekmer ve Yazamer uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışmalarını yürütmektedir.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 52
Diğer Yayınların Sayısı : 13

Kitapları
Kongre-Konferans Katılımları
 • Entropy-based wavelet packet transform method for multi-mental task classification

  Kongre-Konferans Adı: Society for Brain Mapping & Therapeutics - SBMT

  Tarih: 12.04.2018

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Medikal Veri Analizinde Derin Öğrenme Yaklaşımları

  Kongre-Konferans Adı: 2. Nörobilim Kongresi

  Tarih: 15.12.2018

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Classification of Major Depressive Disorder Subjects using Pre-rTMS Electroencephalography Data with Support Vector Machine Approach

  Kongre-Konferans Adı: SAI

  Tarih: 27.06.2014

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Sinirbilim'de Derin Öğrenme Yaklaşımları

  Kongre-Konferans Adı: 17.Sinirbilim Kongresi

  Tarih: 06.04.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • A Comprehensive Design Methodology of a Smart Beam based on Active Vibration Control

  Kongre-Konferans Adı: International Conference on Mechatronics and Control Engineering (ICMCE 2019)

  Tarih: 24.07.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Neuroscience Applications

  Kongre-Konferans Adı: Jamia Markaz Brain Studies, Research and Advancements

  Tarih: 14.07.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Modeling and Controlling of a Real Time System to Simulate Offline Experiments

  Kongre-Konferans Adı: International Educational Technology Conference,Sarajevo

  Tarih: 01.01.2010

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Fuzzy Controller Parameter Optimization using Swarm Optimization

  Kongre-Konferans Adı: Intelligent Manufacturing Systems

  Tarih: 01.01.2010

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Medikal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşım

  Kongre-Konferans Adı: ELECO 2016, Bursa

  Tarih: 01.12.2016

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Artificial Intelligence Applications in Addictive Disorders

  Kongre-Konferans Adı: Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

  Tarih: 01.01.2016

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Psikiyatride Öngörü Modelleri

  Kongre-Konferans Adı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Tarih: 24.10.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Hesaplamalı Psikiyatri

  Kongre-Konferans Adı: 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Tarih: 24.10.2019

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Alzheimer hastalığında MikroRNA'ların Biyomarker Potansiyeli

  Kongre-Konferans Adı: Alzheimer Sempozyumu

  Tarih: 17.05.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ

 • Medikal Veri Analizinde Yapay Zeka Uygulamaları

  Kongre-Konferans Adı: 3. Nörobilim Kongresi

  Tarih: 13.12.2019

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Quantitative EEG Differences in Subtypes of Frontotemporal Dementia

  Kongre-Konferans Adı: WPA Thematic Congress on Dementia

  Tarih: 15.05.2019

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ

 • Computational Psychiatry and Future Perspectives

  Kongre-Konferans Adı: American Psychiatric Association (APA)-Online Conference

  Tarih: 14.04.2020

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Electrophysiological differences in EEG: A comparative study between unipolar and bipolar depression

  Kongre-Konferans Adı: 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress

  Tarih: 05.06.2014

  Katılımcı(lar): Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ, Doç. Dr. Cumhur TAŞ, Arş. Gör. Hazal AYAS, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAN

 • Cordance Calculations in Psychiatric Disorders

  Kongre-Konferans Adı: ECNS 9. Congress - Cordance Calculations in Psychiatric Disorders

  Tarih: 12.09.2012

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Deep TMS in obsessive compulsive disorder

  Kongre-Konferans Adı: ECNS Virtual Conference 2020

  Tarih: 06.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • The effects of Covid-19 Pandemic to Loneliness

  Kongre-Konferans Adı: G20 Summit/ Neuroscience 20

  Tarih: 21.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • Gender Based Deep Learning Models Predicting Response to rTMS

  Kongre-Konferans Adı: https://ins-congress.com/

  Tarih: 21.05.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • Development of LSTM&CNN Based Hybrid Deep Learning Model to Classify Motor Imagery Tasks

  Kongre-Konferans Adı: The 4th International Conference on Current Trend In The Middle East

  Tarih: 18.03.2021

  Katılımcı(lar): Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN

 • A Deep Learning Based Comparison of Response to TMS Treatment for Gender Differences in MDD Subjects

  Kongre-Konferans Adı: Organization for Human Brain Mapping

  Tarih: 21.07.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Prof. Dr. Sermin KESEBİR, Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

 • A DEEP LEARNING APPROACH TO EVALUATE SEX DIFFERENCES IN ANTIDEPRESSANT RESPONSE TO NEUROMODULATION USING EEG IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

  Kongre-Konferans Adı: eINS 2021

  Tarih: 03.09.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN, Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

Diğer Faaliyetler
 • Tedavisel beyin Haritalama ve Nöroteknoloji ÇAlışma grubu toplantısı: ÜSKÖKMER kurulu sürecinin tamamlanması ve yürütülen projeler hk bilgi verildi

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 12.05.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji çalışma grubu toplantısı. Yürüyen ve başvurusu yapılan proje ve faaliyetler hakkında bilgi verildi

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 07.04.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • Nörogörüntüleme Çalışma grubu toplantısı: Kök Hücre Kültürü ARGE Laboratuvarının kurulumu hakkında, EraPerMed ve ISTKA proje başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 05.03.2021

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • 87. Nörogörüntüleme Çalışma grubu toplantısı

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 13.12.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • ÜSKÖKMER bünyesinde kurulacak Kök hücre kültürü araştırma projesinin revizyonu hakkında görüşüldü.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 11.11.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • GMP Laboratuvarı kurulum süreci ve yürütülen diğer projeler (TÜSEB ve BAP projeleri) hakkında bilgi verildi.

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 30.09.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • ÜSKÖKMER bünyesinde kurulacak olan GMP laboratuvarının kurulumuna karar verilmesi

  Kategori: Paydaş Toplantısı

  Tarih: 26.08.2020

  Katılımcı(lar): Prof. Dr. Sevim IŞIK

 • Tüm Çalışma Grupları