NPNörogenetik Çalışma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı /Kurucu Rektör / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / İTBF - Psikoloji

Prof.Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) - Bölüm Başkanı /BİYOTEKMER Müdürü / PARGE Koordinatörü

Prof.Dr. Serhat ÖZEKES

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği - Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Sevim IŞIK

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) - Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Yeşim ÖZDEMİR

Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Korkut ULUCAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji (İngilizce) / SOBE Müdürü - Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı / SOBE - Psikoloji Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Doç.Dr. Emel SARI GÖKTEN

Tıp Fakültesi - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı / İTBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi Semra BARİPOĞLU

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SHMYO / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu / İTBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi Mine ELAGÖZ YÜKSEL

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi İlknur BOZKURT

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya ABD

Dr.Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN OKTAY

SHMYO / Laboratuvar Teknolojisi - Program Başkanı/Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Selma ÖZİLHAN

Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Sorumlusu

Dr.Öğr. Üyesi Fadime CANBOLAT

SHMYO / Gıda Teknolojisi / Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Yönetici Yardımcısı / İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı Kalite Sorumlusu

Dr.Öğr. Üyesi Sultan Mehtap BÜYÜKER

SHMYO / Eczane Hizmetleri - Program Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN

MDBF / Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU

BABE - Müdür Yard. / Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı

Murat ÖZDEMİR

Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı

Doç.Dr. Pınar ÖZ

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik / SBE - Nörobilim Program Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik/Dr. Öğr. Üyesi/ TRGENMER

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KAMAN

SHMYO / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Program Başkanı

Öğr.Gör. Ömer Faruk KARASAKAL

SHMYO - Müdür Yard. / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı / Radyoterapi / ÜSUZEM Müdür Yardımcısı

Araştırma Odağı

Bireyler arasında gözlenen tedaviye yanıt farklarından başlıca ilaç metabolizması ve ilaçların vücut içinde taşınmasında rol oynayan genlere ait polimorfizmler sorumlu tutulmaktadır. Geniş ölçekli klinik araştırmalar, klinik uygulamada farmakogenetik ve Tedavisel İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM) yöntemlerinin kullanımının ilaç tedavisinin yarar/risk oranını yükselttiğini göstermiştir. Üniversitemiz 2009 yılından itibaren kuruculuğunu gerçekleştirdiği Klinik Farmakogenetik Laboratuvarında, farmakogenetik ve TDM analizlerini  rutin çalışma programı içerisine alarak, hekimlere ve hastalara kişiye özgü ilaç tedavisi uygulamalarında yardımcı olmaktadır. Şu an ise çalışma grubumuz; farmakogenetik ve TDM analizlerinin yanında tüm ekzom (whole exome) çalışmalarını da başlatarak akılcı ilaç kullanımı sürecine farklı bir bakış açısını daha katarak, bilimsel, teorik ve pratik uygulamaları hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Bu amaçla yapılan laboratuvar çalışmaları;

  1. Tedavisel İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM): Sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS/MS) kullanılarak insan plazmasında yaklaşık 70 ilaç molekülünün miktar tayini analizi.
  2. Fenotipleme çalışması: Sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS/MS) kullanılarak insan idrar ve plazmasında prob ilaç yöntemi ile ilaçların majör metabolik yolunda görevli olan enzimlerin (CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4) aktivite hızlarının belirlenmesi.
  3. Genotipleme çalışması: Real-Time PCR yöntemi ile kullanılan ilaçlara yönelik olarak genetik profilin belirlenmesi testleri

Genetik Panel Testleri

  • 5 HTT
  • Alzheimer Yatkınlık Pneli
  • ADHD Farmakogenetik Paneli
  • Farmakodinamik Panel (5 HTT+COMT)
  • CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, COMT genotipleme paketi
Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları