NPNörogenetik Çalışma Grubu

Üyeler

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı /Kurucu Rektör / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / İTBF - Psikoloji / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / PARGE Müdürü / Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Sevim IŞIK

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Doç.Dr. Yeşim ÖZDEMİR

Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Korkut ULUCAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Yarı Zamanlı)

Prof.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Rektör Danışmanı / Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji (İngilizce) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Cemal Onur NOYAN

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi Semra BARİPOĞLU

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / SHMYO / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu / İTBF / Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi İlknur BOZKURT

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Ebru ÖZKAN OKTAY

SHMYO / Laboratuvar Teknolojisi - Program Başkanı

Selma ÖZİLHAN

Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Sorumlusu

Dr.Öğr. Üyesi Sultan Mehtap BÜYÜKER

SHMYO / Eczane Hizmetleri - Program Başkanı

Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU

MDBF / Adli Bilimler / BABE Müdür Yardımcısı / Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Murat ÖZDEMİR

Prof.Dr S.Tuncel ÖZDEN Farmakogenetik Laboratuvarı Uzmanı

Doç.Dr. Pınar ÖZ

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / Nörobilim Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / TRGENMER Müdürü

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KAMAN

SHMYO / Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Program Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARASAKAL

SHMYO - Müdür Yard. / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı / Radyoterapi / ÜSUZEM Müdür Yardımcısı

Araştırma Odağı

Bireyler arasında gözlenen tedaviye yanıt farklarından başlıca ilaç metabolizması ve ilaçların vücut içinde taşınmasında rol oynayan genlere ait polimorfizmler sorumlu tutulmaktadır. Geniş ölçekli klinik araştırmalar, klinik uygulamada farmakogenetik ve Tedavisel İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM) yöntemlerinin kullanımının ilaç tedavisinin yarar/risk oranını yükselttiğini göstermiştir. Üniversitemiz 2009 yılından itibaren kuruculuğunu gerçekleştirdiği Klinik Farmakogenetik Laboratuvarında, farmakogenetik ve TDM analizlerini  rutin çalışma programı içerisine alarak, hekimlere ve hastalara kişiye özgü ilaç tedavisi uygulamalarında yardımcı olmaktadır. Şu an ise çalışma grubumuz; farmakogenetik ve TDM analizlerinin yanında tüm ekzom (whole exome) çalışmalarını da başlatarak akılcı ilaç kullanımı sürecine farklı bir bakış açısını daha katarak, bilimsel, teorik ve pratik uygulamaları hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Bu amaçla yapılan laboratuvar çalışmaları;

  1. Tedavisel İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM): Sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS/MS) kullanılarak insan plazmasında yaklaşık 70 ilaç molekülünün miktar tayini analizi.
  2. Fenotipleme çalışması: Sıvı kromatografi kütle spektrometresi (LC-MS/MS) kullanılarak insan idrar ve plazmasında prob ilaç yöntemi ile ilaçların majör metabolik yolunda görevli olan enzimlerin (CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4) aktivite hızlarının belirlenmesi.
  3. Genotipleme çalışması: Real-Time PCR yöntemi ile kullanılan ilaçlara yönelik olarak genetik profilin belirlenmesi testleri

Genetik Panel Testleri

  • 5 HTT
  • Alzheimer Yatkınlık Pneli
  • ADHD Farmakogenetik Paneli
  • Farmakodinamik Panel (5 HTT+COMT)
  • CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, COMT genotipleme paketi
Yayınları
Henüz içerik eklenmemiştir

Tüm Çalışma Grupları