Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları Grubu

Üyeler

Prof.Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) - Bölüm Başkanı /BİYOTEKMER Müdürü / PARGE Koordinatörü

Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

Radyoterapi / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / ÜSMERA Müdürü

Doç.Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

MDBF / Yazılım Mühendisliği - Bölüm Başkanı / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / YAZAMER - Müdürü

Doç.Dr. Mesut KARAHAN

SHMYO - Müdür / FBE Müdürü / Kuluçka Merkezi ve TTO Direktörü / SHMYO / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi / SBF / Beslenme ve Diyetetik

Araştırma Odağı

Tıbbi ve endüstriyel biyomateryaller üzerinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştıran in-silico yöntemler geliştirerek kullanım uygunluğunu geliştirmek. Biyomedikal alanda kullanılabilecek yeni nesil alaşım ve camsı malzemelerin Radyasyon ile etkileşim ve radyasyon azaltım mekanizmalarını incelemek.

Yayınları

WOS Kapsamına Giren Yayınların Sayısı : 8
Diğer Yayınların Sayısı : 1

Tüm Çalışma Grupları