Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ - Duyurular

20 KAS 2020

Derslerin Çevirimiçi (Online) Yapılması hk.

Öğrencilerimizin dikkatine,Covid19 önlemleri kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2020-2021 güz yarıyılı sonuna kadar eğitim-öğretimin (teorik ve uygulamalı tüm derslerin) çevrimiçi (online) olarak devam etmesine karar verilmiştir.Tüm öğrencilerimize duyurulur.

10 KAS 2020

NÖROBİLİM TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE...

Duyuru metni için lütfen linke tıklayınız: Nörobilim Tez Öğrencileri için Duyuru 2020 2021.pdf

04 KAS 2020

TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

TEZLİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE,Ders dönemlerini, müfredatındaki dersleri (Seminer dersi dahil) alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler 60 AKTS tamamlamak kaydıyla Tez dönemine geçerler.Tezli programda 2. Dönemine devam eden öğrenciler, Tez Danışmanı atanması için Tez Danışman Tercih Formu ile Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmalıdırlar.Danışman Tercih Formunu enstitüye ileten öğrenciler, en geç bir ay içerisinde  danışmanlarıyla birlikte doldurdukları onaylı Tez Öneri Formu’nu Enstitüye iletmelidirler. Etik Kurul gerektiren tezler için kurula başvuru belgelerinden danışman imzalı dilekçe de Tez Öneri Formu’na eklenmelidir.Tez Önerisi yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci tarafından zaman kaybetmeden https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ linkinden Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurulmalıdır.TEZ HAZIRLAMA VE TESLİM SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE,           Tez Savunma Sınavı’na girecek öğrencilerin, tez teslimiyle ilgili olarak yapmaları gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.Tez savunma sınavı tarihinden en az 2 hafta önce, Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu Enstitü Sekreterliğine, transkript ile birlikte iletilmelidir. Jüride danışman dışında kurum dışı üye mutlaka bulunmalıdır.   Tezler, web sayfamızda “Formlar” başlığı altında bulunan “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun şekilde hazırlanmalı, baskıdan önce Enstitüye format kontrolü yaptırılmalıdır.Tez Savunma Sınavı sonunda, tezin başarılı bulunması halinde, sınav jürisi tarafından Tez Savunma Sınav Tutanağı ve Tez Onay Formu imzalanmalıdır. (“Formlar” başlığı altındaki Word formatındaki güncel formlar kullanılmalıdır.) Formlardaki tüm bilgiler bilgisayarda doldurulmalıdır. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.)Savunma sınavı sonunda red ya da ek süre alan öğrenciler 5 iş günü içinde savunma sınav tutanağını Enstitüye teslim etmelidirler.Tez savunma tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, gerekli düzeltmeler tamamlanarak,Tezin tam metninin olduğu PDF dosyası (dosya içerisinde tez onay formu bulunmayacak) içeren 1 adet CD(*) (Üzerinde Tez Veri Giriş Formu’nda bulunan referans numarası yazılmış halde)(*) CD içerisine ayrıca intihal oranını gösterir turnitin raporu ve Tez Onay Formu da PDF şeklinde yüklenecektir.http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden indirilerek doldurulup imzalanan 1 adet “Tez Veri Giriş Formu”Tez Onay Formu (2 Adet)  (Teslim edilecek  1 adet tezde de ıslak imzalı hali kullanılacaktır.)Onaylı Tez Savunma Sınav Tutanağı (1 adet)İntihal Raporu çıktısı (Turnitin Raporu alınmalı, intihal oranı % 25’in altında olmalı ve raporda öğrencinin adı soyadı belirtilmeli, intihal raporunun tamamının çıktı alınmasına gerek olmayıp,  kapak sayfası ile yüzdelik oranlarını gösterir sayfalar yeterlidir.)Danışman tarafından doldurulması gereken Tez Formatı İnceleme Formu (Formun eksik olması halinde tez kabul edilmeyecektir)Tez Teslim Formuteslim edilmelidir.Tezini yönetmelikte belirtilen süre olan bir ay içinde teslim etmeyen öğrencilerin tekrar tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir.Tez başlığının tüm belgelerde aynı olmasına dikkat edilmelidir.Tez Savunma Sınavı’nda başarılı olmak, mezuniyet anlamına gelmemektedir. Mezuniyet için tez tesliminin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.“Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz” dikkatle okunup, tüm gerekleri yerine getirildikten sonra Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMESİ HAKKINDA KILAVUZ için tıklayınız.

26 EKI 2020

TÜBİTAK TARAFINDAN AÇILAN BURS VE DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA

Değerli Öğrencilerimiz,Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK tarafından açılan “Burs ve Destek Programları” için başvuru yapabileceğiniz linkler aşağıdaki gibidir.TÜBİTAK STAR PROGRAMI açılmıştır, aktiftir. Lisans öğrencileri başvuru yapabilir.https://star.tubitak.gov.tr/TÜBİTAK BIDEB çağrıları da açılmıştır ve aktiftir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri başvuru yapabilir.https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/egitim-burs-programlari-icin-2020-yili-2donem-cagrilari-acildiTÜBİTAK Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin SANAYİ projelerini de desteklemektedir.https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-lisans-ve-yuksek-lisans-ogrencilerinin-sanayi-projelerini-destekliyorBaşarılar dileklerimizleAR-GE ve Yenilik Politikaları Direktörlüğü

23 EKI 2020

SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Ders Programı.pdf

21 EKI 2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz; Enstitümüz lisansüstü süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz: Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.Ders kayıt, ekle-sil haftası, sınavlar gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim (https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim ) takip edilmelidir.Duyuruları Enstitü web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.Lisansüstü eğitimle ilgili akış diyagramına, tez sürecinde takip edilmesi gereken adımlara ve ilgili formlara https://uskudar.edu.tr/sbe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.İkinci yarıyıl sonuna kadar tez/proje danışman tercih formlarının Enstitüye elden ya da mail  (onayları mail üzerinden alınmak kaydıyla) yoluyla iletilmesi gerekmektedir.Tez danışman atamasını takiben en geç bir ay içinde tez önerisi Enstitüye iletilmelidir.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;Tezli yüksek lisans programıSüre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde yüksek lisans programına kaydolan öğrencilere de, 13.06.2016 tarih, 35253 sayılı YÖK yazısı gereği, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren, yönetmelikte belirtilen süre kadar ek süre tanınmıştır.Tezsiz yüksek lisans programı Süre MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje'den) almaları gerekmektedir.2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında sağlık ve başarı dileklerimizle.

20 EKI 2020

NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Değerli öğrencilerimiz,1- Lütfen ders kayıtlarında websitemizden ilan edilen ders planına göre ders seçimi yapın.2- OBS üzerinden gelen yazışmaları ve e-postalarınızı kontrol edin.3- Kesinleştirme yapmayan öğrencilerimizin ders onayları yapılamamaktadır.4- 22 Ekim'e kadar ders kayıtlarını tamamlamak ve kesinleştirmek öğrencilerin sorumluluğundadır.5- Alttan dersi kalan öğrencilerimizde AKTS sınırına takılan öğrenciler öğrenci işleri ile görüşebilir. Bu öğrencilerin de 22 Ekim'e kadar ders kesinleştirme yapmaları gerekmektedir.Bilginize

19 EKI 2020

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER DERSİ HAKKINDA

Değerli öğrencilerimiz,Prof.Dr.Muhsin Konuk Tarafından verilecek olan seminer dersi ile ilgili bilgilendirme aşağıdadır.Hocamızın notu:“Arkadaşlar merhaba,iki hafta perşembe günü ((22.10.2020 ve 29.10.2020) sat 15.30 da topluca ders yapacağız. Bu hafta size bu dersin içerik ve amaçlarını, gelecek hafta da arama motorlarından literatür taramasını nasıl yapacağımızı anlatacağım. katılımlarınızı istirham ediyorum."SaygılarımlaDerse katılım için Zoom Bilgileri aşağıdadır:22.10.2020 saat 15:30 için Zoom bağlantı linki ve bilgileri aşağıdadır.Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/2296070566?pwd=emEyWFNTc01WOHdYTU9Id2VSWEl1QT09Meeting ID: 229 607 0566Passcode: 31044329.10.2020 saat 15:30 için Zoom bağlantı linki ve bilgileri aşağıdadır.Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/2296070566?pwd=emEyWFNTc01WOHdYTU9Id2VSWEl1QT09Meeting ID: 229 607 0566Passcode: 310443

12 EKI 2020

DERS DÖNEMİNDEKİ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Güz yarıyılında online yapılacak olan Hemşirelik yüksek lisans ve doktora dersleri, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bilgilerinize sunulur. 

12 EKI 2020

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA ÇEVRİMİÇİ DERSLERE GİRİŞ BİLGİLENDİRMESİ

Değerli öğrencilerimiz,Lisansüstü programlarda verilecek olan çevrimiçi derslere https://lms.uskudar.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.Kullanıcı adı : Öğrenci numaranızŞifre : Adınızın baş harfi (Büyük harf ile) + TC Kimlik numarası + * olacak şekilde yazarak giriş yapabilirler. (Örnek: T12345678911*) Sistemde üzerinize tanımlanmış derslere ait canlı dersleri nasıl izleyeceğinize ve sistemin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme için https://uskudar.edu.tr/tr/uek adresini ziyaret edebilirsinizŞifreniz ile ilgili sorunlar ile ilgili şifrenizi değiştirmek için ;teksifre.uskudar.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.obs, lms,stix gibi platformların tamamı OBS şifreniz ile girilmektedir.

16 EKI 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

2020-2021 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMLARIBAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS.pdfBESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS.pdfÇOCUK GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS.pdfERGOTERAPİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI.pdfFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS.pdfHEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS.pdfİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNCEL DERS PROGRAMINÖROBİLİM DOKTORA.pdfSAĞLIK YÖNETİMİ DOKTORA 1.SINIF.pdfSAĞLIK YÖNETİMİ DOKTORA 2.SINIFSAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS.pdfSOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS.pdfNÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS.pdf

05 EKI 2020

SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Değerli öğrencilerimiz; Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ders kayıtları bu yarıyıla mahsus olmak üzere öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması halinde asli.isik@uskudar.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. 

28 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

28 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

28 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

28 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

28 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ DOKTORA PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

28 EYL 2020

2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tezli YL Programları - Sonuç Sorgulama Arayüzü

Değerli aday öğrencilerimiz,2020 - 2021 Akademik Yılı güz yarıyılında Tezli programlarımıza yerleşmeye Asil veya Yedek listeden girmeye hak kazanan öğrencilerimiz, TC kimlik numaraları ve uluslararası öğrencilerimiz için pasaport numaraları ile http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sbe_degerlendirme_sonuclari adresinden sonuçlara ulaşabilirler.Başarılı ve sağlıklı bir akademik yıl dileriz.

25 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI SAĞLIK BİLİŞİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerin 5 Ekim 2020 tarihine kadar; yedek listeden hak kazanan öğrencilerin ise asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, 6 Ekim 2020 tarihinden itibaren, 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.AdıSoyadıYerleşme DurumuHa***De***AsilÜm***Ça***Asil

25 EYL 2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kesin kayda hak kazanan asil öğrencilerin 5 Ekim 2020 tarihine kadar; yedek listeden hak kazanan öğrencilerin ise asil öğrencilerin kayıt durumlarına göre, 6 Ekim 2020 tarihinden itibaren, 12 Ekim 2020 tarihine kadar, başvuru belgelerinin asıllarıyla birlikte, Çarşı Yerleşke'ye gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Ad SoyadDurumu1MU*** TA***Asil2NE*** TU***Asil3SE*** AY*** CE***Asil4AY*** SE***Asil5UM*** EL***Asil6CI*** TE***Asil


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!