Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Duyurular

04 HAZ 2020

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ONLINE BAŞVURULARI

Aday Öğrencilerin Dikkatine!2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı online başvuruları 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacaktır. Başvuru koşulları ve bilim sınavı tarihleri, belirtilen tarihten sonra güncellenecek web sayfalarımızdan takip edilebilir. 

27 MAY 2020

LMS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK OLAN ONLINE FİNAL SINAV PROGRAMI

Değerli Öğrencilerimiz,2019-2020 Bahar Yarıyılında LMS Üzerinden Yürütülecek Olan Online Final Sınav Programı(*) için aşağıdaki linke tıklayınız:Link: Sağlık Bilimleri Enstitüsü LMS Online Final Takvimi (Güncelleme).pdf(*) Tabloda yalnızca online final sınavı uygulayacak derslerin listesi yer almaktadır. Ödev/Sunum/Proje vb. değerlendirme takvimi için dersin öğretim üyesinden bilgi alabilirsiniz.Başarılar dileriz. 

12 MAY 2020

HEMŞİRELER GÜNÜ

Hayatın her döneminde ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, özverili çalışmaları, üstün gayretleri ile takdir toplayan, hemşirelik mesleğine gönül vermiş öğrencilerimiz ile öğrencilerimizi yetiştiren kıymetli akademisyenlerimizin “Hemşireler Günü”nü kutlar, şükranlarımızı sunarız.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14 NİS 2020

Kayıt Dondurma Talepleri Son Başvuru Tarihi

Kayıt Dondurma Talepleri Son Başvuru Tarihi; 17.04.2020 Cuma günüdür..

10 NİS 2020

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE (UZAKTAN EĞİTİM USUL VE ESASLARI)

   Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslarına ait bilgilendirme 

14 NİS 2020

Kayıt Dondurma Talebinde Bulunmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

Değerli Öğrencilerimiz;Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan “Kayıt yenileme ve dondurma” başlığı 19. Maddede yer aldığı şekliyle, öğrencilerimiz kayıt dondurma haklarından istifade edebilmektedirler.Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında ifade edildiği şekliyle;1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda; tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine ve bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.öğrencilerimizin azami süreleri ve tezlerini yürütmelerine mani bir durumun varlığının tespiti ve yöntemine dair bir düzenlemeye gidilmiştir.Bununla birlikte, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dondurmayı müteakip Bahar yarıyılı - Güz yarıyılı arasındaki kayıt ücreti farkı ile ilgili talepler için ise kayıt dondurma gerekçesinin;- Öğrencimizin tezini yürütme, veri toplama sürecine mani olacak derecede etki edecek mertebede olması,- Danışmanının aynı gerekçeleri teyit eder yazılı (elektronik posta, stix yazışması vb) olması,- Mevcut döneme mahsus sağlık problemleri yaşamış olması,- Sahada aktif görev alıyor olması veya- Bu çerçevede olmak kaydıyla karşılaşılan güçlükler neticesinde tezini yürütemiyor olmasıgibi mücbir ve koronavirüs koşulları çerçevesinde ortaya çıkan kısıtlardan olduğuna kanaat getirildiği taktirde sırasıyla, ilgili danışman görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Mali İşler Direktörlüğü’nün kararı sonrası kayıt dondurma ücreti alınmayacaktır.Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin, web sayfamızda "Formlar" (https://uskudar.edu.tr/sbe/formlar) başlığı altında bulunan "Kayıt Dondurma Formu"nu, tez konusu ve tez danışman bilgisi ile birlikte esen.can@uskudar.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.Kayıt dondurma süreci, mali işler ve öğrenci işleri süreci tamamlandıktan sonra geçerli olacaktır.Kayıt dondurma talepleri için son başvuru tarihi: 17.04.2020Bilgilerinize sunulur...

27 MAR 2020

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerli Öğrencilerimiz,Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı kararla uzaktan eğitim sistemine geçilmiş olup dersler STIX programı üzerinden yapılmaya başlanmıştı.Bundan sonraki süreçte eğitimin yürütülme şekli hakkında sizleri 2 ana başlıkta kısaca bilgilendirmek isteriz.Ders Aşamasındaki Öğrenciler İçin Derslerin İşlenişi ve Sınavlar26.03.2020 tarihli YÖK’ün, Bahar yarıyılının uzaktan eğitimle tamamlanması açıklaması doğrultusunda, Üniversitemiz Akademik Takvimi güncellenmiştir. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için akademik takvimi ve web sayfamızdaki duyuruların takip edilmesi önemlidir.Ara sınav tarihlerine kadar olan süreçte sizlerle ders materyal paylaşımı tamamen STIX / LMS* veya Zoom** gibi öğretim üyesinin sizlerle paylaşacağı mecralardan yürütülecek olup, ara sınavlarınız ise dersin öğretim üyesinin online uygulayacağı şekilde icra edilecektir.Ara sınavı takip eden süreçte de benzer şekilde dersler senkron biçimde ana bilim dalı ve ilgili öğretim üyesi koordinasyonunda yürütülecek ve final sınavları da benzer şekilde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecektir.Sınav uygulaması hakkında sonraki günlerde sizlere ayrıca bilgi verilecektir.* LMS ara yüzü ve kullanımı hakkında bilgi almak için bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz. (LMS sistemine OBS bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz.)** Zoom hakkında bilgi için tıklayınız.Tez ve Proje Dönemindeki ÖğrencilerimizEn kısa zamanda normale dönmesini dilediğimiz bu dönemde, veri toplama sürecindeki öğrencilerimizin zaman içerisinde tezlerinde gecikmeler olması muhtemeldir.Mevcut karantina döneminden kaynaklanan ve mücbir sebeplerle tez dönemlerinizin uzaması söz konusu ise tezinizi/projenizi dondurabilir veya tamamlanmasını müteakip çözüm merkezine gerekçeli talepleriniz ile başvurabilirsiniz.Lisansüstü programlardaki tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının kayıt altına alınarak denetlenebilir olması şartıyla sanal ortamda yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla ilgili olarak tez öğrencimiz danışmanı ile iletişim halinde olarak uygulama seçimi ve takvim planlayarak sınavı gerçekleştirebilirler. Sınava dair video dosyası danışman öğretim üyesinde olmalıdır.Tüm imza süreçleri aksi bir takvim ve yöntem ilan edilmediği sürece öğretim elemanları ile STIX üzerinden, enstitü sekreterliği ile elektronik posta yazışmaları şeklinde yürütülecektir.Proje aşamasındaki öğrencilerimiz ise projelerini tamamladıktan sonra ilgili proje danışmanı ile elektronik ortamda projelerini paylaşabilir ve elektronik posta ile uygunluk aldığı taktirde projesini tamamlamış sayılacaktır. Öğrencilerimiz enstitümüze bu yazışmaların çıktısını alarak başvurabilirler.Bu süreçte, tez danışman ataması, danışman değişikliği, tez konusu değişikliği, tez önerisi vb. talepleriniz danışman ve anabilim dalı başkanlığının mail ile onaylamaları sonrasında ilgili mailin Enstitü ile esen.can@uskudar.edu.tr adresi üzerinden paylaşılması yeterli olacaktır.Sevgilerimizle

26 MAR 2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Öğrencilerimiz,Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı kararla uzaktan eğitim sistemine geçilmiş olup dersler STIX programı üzerinden yapılmaya başlanmıştı.Bundan sonraki süreçte eğitimin yürütülme şekli hakkında sizleri 2 ana başlıkta kısaca bilgilendirmek isteriz.Ders Aşamasındaki Öğrenciler İçin Derslerin İşlenişi ve Sınavlar26.03.2020 tarihli YÖK’ün, Bahar yarıyılının uzaktan eğitimle tamamlanması açıklaması doğrultusunda, Üniversitemiz Akademik Takvimi güncellenmiştir. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için akademik takvimi ve web sayfamızdaki duyuruların takip edilmesi önemlidir.Ara sınav tarihlerine kadar olan süreçte sizlerle ders materyal paylaşımı tamamen STIX / LMS* veya Zoom** gibi öğretim üyesinin sizlerle paylaşacağı mecralardan yürütülecek olup, ara sınavlarınız ise dersin öğretim üyesinin online uygulayacağı şekilde icra edilecektir.Ara sınavı takip eden süreçte de benzer şekilde dersler senkron biçimde ana bilim dalı ve ilgili öğretim üyesi koordinasyonunda yürütülecek ve final sınavları da benzer şekilde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecektir.Sınav uygulaması hakkında sonraki günlerde sizlere ayrıca bilgi verilecektir.* LMS ara yüzü ve kullanımı hakkında bilgi almak için bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz. (LMS sistemine OBS bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz.)** Zoom hakkında bilgi için tıklayınız.Tez ve Proje Dönemindeki ÖğrencilerimizEn kısa zamanda normale dönmesini dilediğimiz bu dönemde, veri toplama sürecindeki öğrencilerimizin zaman içerisinde tezlerinde gecikmeler olması muhtemeldir.Mevcut karantina döneminden kaynaklanan ve mücbir sebeplerle tez dönemlerinizin uzaması söz konusu ise tezinizi/projenizi dondurabilir veya tamamlanmasını müteakip çözüm merkezine gerekçeli talepleriniz ile başvurabilirsiniz.Lisansüstü programlardaki tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının kayıt altına alınarak denetlenebilir olması şartıyla sanal ortamda yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla ilgili olarak tez öğrencimiz danışmanı ile iletişim halinde olarak uygulama seçimi ve takvim planlayarak sınavı gerçekleştirebilirler. Sınava dair video dosyası danışman öğretim üyesinde olmalıdır.Tüm imza süreçleri aksi bir takvim ve yöntem ilan edilmediği sürece öğretim elemanları ile STIX üzerinden, enstitü sekreterliği ile elektronik posta yazışmaları şeklinde yürütülecektir.Proje aşamasındaki öğrencilerimiz ise projelerini tamamladıktan sonra ilgili proje danışmanı ile elektronik ortamda projelerini paylaşabilir ve elektronik posta ile uygunluk aldığı taktirde projesini tamamlamış sayılacaktır. Öğrencilerimiz enstitümüze bu yazışmaların çıktısını alarak başvurabilirler.Bu süreçte, tez danışman ataması, danışman değişikliği, tez konusu değişikliği, tez önerisi vb. talepleriniz danışman ve anabilim dalı başkanlığının mail ile onaylamaları sonrasında ilgili mailin Enstitü ile esen.can@uskudar.edu.tr adresi üzerinden paylaşılması yeterli olacaktır.Bilgilerinize sunarız.

13 MAR 2020

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KURUM İZNİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sayın Öğrencilerimizİl Sağlık Müdürlüğünde uygulanacak anket izinleri için güncellenen formlar aşağıda eklenmiştir. Yeni başvurular için bu formların kullanılması gerekmektedir. Bilgilerinize.Bilimsel Araştırma Başvuru Formu(Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanları İçin)..docTaahhütname.docxBilimsel Araştırma Başvuru Formu(İkinci-Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri Alanları İçin).docxBilimsel Araştırma Başvuru Dilekçesi.docxBütçe Taahhütnamesi.docx

26 ŞUB 2020

NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Değerli öğrencilerimiz,Nörobilim Anabilim Dalı Başkanlığından gelen bilgi aşağıdadır.“Websitemizde yayınlanan müfredata uygun olarak ders seçimlerini yaparak kesinleştirmeniz ve sistem üzerinden sizlere gönderilen mesajları kontrol ederek ders kayıtlarını belirtilen şekilde düzeltmeniz için son gün 27.2.20 17:30’dur.”

21 ŞUB 2020

NÖROBİLİM DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI

Nörobilim Doktora.pdf

15 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz;Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1) Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri;* Moleküler Nörobilim Doktora 24 Şubat 2020 Pazartesi,* Nörobilim Doktora 24 Şubat 2020 Pazartesi,Diğer tüm programlarda ise 17 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.2) Ders Programlarına, kayıt sırasında verilen kullanıcı kimliği ve şifre ile OBS sayfasından ya da web sayfasındaki Ders Programları başlığından ulaşabilirsiniz.3) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı dersleri, Güney Kampüs ile NP Hastanesi Feneryolu Kliniği’nde,4) Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans/Doktora Programı dersleri Güney Yerleşke’de,5) Diğer tüm dersler Çarşı Yerleşke’de yapılacaktır. Derslik bilgisi ders programlarında belirtilmiştir.6) Ders Seçimleri ve Danışman Onayları 17-23 Şubat 2019 tarihleri arasında öğrenciler tarafından, internet üzerinden yapılacak, ders danışmanları tarafından onaylanacaktır.7) Ders kaydı olmayan, sınıf listesinde adı bulunmayan öğrencilerin sınavlara girme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için ders kayıtlarının zamanında yapılması ve kontrolü önemlidir.8) Ders kayıt, ekle-sil haftası gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim takip edilmelidir.9) Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.10) Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.11) SBE’deki yüksek lisans öğretim süreçleri ile ilgili akış diyagramına https://cdn.uskudar.edu.tr/uploads/files/2019/05/08/saglik-bilimleri-enstitusu-yuksek-lisans-akis-diyagrami_1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.12) Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrencilerimizin kullanacağı tüm formlar ve kılavuzlar  web sayfamızda bulunan “Formlar” başlığı altında mevcuttur: https://uskudar.edu.tr/sbe/formlar Sayfadaki formlar dışında form kullanılmamalıdır.13) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;Tezli yüksek lisans programıMADDE 6 –Süre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde yüksek lisans programına kaydolan öğrencilere de, 13.06.2016 tarih, 35253 sayılı YÖK yazısı gereği, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren, yönetmelikte belirtilen süre kadar ek süre tanınmıştır.Tezsiz yüksek lisans programı MADDE 11 – Süre MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje'den) almaları gerekmektedir.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

14 ŞUB 2020

NÖROBİLİM VE MOLEKÜLER NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Değerli öğrencilerimiz,Nörobilim ve Moleküler Nörobilim Doktora Programlarımız 24.02.2020 tarihinde Bahar yarıyılı derslerine başlayacaktır.

14 ŞUB 2020

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (TÜM GRUPLAR) REVİZE

Değerli öğrencilerimiz, Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı haftalık ders programları bahar yarıyılı itibari ile yalnızca hafta sonu olacak şekilde revize edilmiştir.Revize ders programlarımız aşağıda belirtilmiştir.TEZLİ ve TEZSİZ Yeni Gruplar ders programı27-13.Grup.pdf11 ve 12.Grup ders programı11 ve 12.grup.pdf

12 ŞUB 2020

NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI BİLİM SINAVI SONUÇLARI

Aşağıdaki linkten TC kimlik  numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz: http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sbe_kesin_kayit

17 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı BDR Tezli.pdfBDR Tezsiz.pdfÇocuk Gelişimi Yüksek Lisans ProgramıÇocuk Gelişimi.pdfHemşirelik Yüksek Lisans Programı (Revize)Hemşirelik Yüksek Lisasn Revize.pdfNörobilim Yüksek Lisans ProgramıNörobilim .pdfSosyal Hizmet Yüksek Lisans ProgramıSosyal Hizmet Hafta İçi.pdfSosyal Hizmet Haftasonu.pdfSağlık Yönetimi Doktora ProgramıSY DR 1.Sınıf.pdfSY DR 2.Sınıf.pdfSağlık Yönetimi Yüksek Lisans ProgramıSY YLP.pdf

06 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAVI SONUÇLARI

Aşağıdaki linkten TC kimlik  numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz: http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sbe_kesin_kayit

06 ŞUB 2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI NÖROBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAVI SONUÇLARI

Aşağıdaki linkten, TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz:http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sbe_kesin_kayit


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!