2019-2020 GÜZ YARIYILI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

  • Anasayfa
  • 2019-2020 GÜZ YARIYILI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

1) Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri;

* Hemşirelik YLP/Doktora 14 Ekim 2019 Pazartesi,

* Moleküler Nörobilim Doktora 14 Ekim 2019 Pazartesi,

Diğer tüm programlarda ise 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

2) Ders Programlarına, kayıt sırasında verilen kullanıcı kimliği ve şifre ile OBS sayfasından ya da web sayfasındaki Ders Programları başlığından ulaşabilirsiniz. Derslik ve kampüs bilgisi ders programlarında belirtilmiştir.

7) Ders Seçimleri ve Danışman Onayları 07-13 Ekim 2019 tarihleri arasında öğrenciler tarafından, internet üzerinden yapılacak, ders danışmanları tarafından onaylanacaktır. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Öğrenci İşleri (Dahili 5060-5071) birimine başvurabilirsiniz.

8) Ders seçme ve ekle-sil haftası (14-20 Ekim) sonunda ders kaydı olmayan,yoklama listesinde adı bulunmayan öğrencilerin derslere katılma hakkı bulunmamaktadır. Mevcut uygulama özel öğrenciler için de geçerlidir. 

9) Ders kayıt, ekle-sil haftası gibi süreçler için web sayfamızda bulunan Akademik Takvim (https://uskudar.edu.tr/tr/akademik-takvim) takip edilmelidir.

10) Duyuruları web sayfamızdan “Duyurular” başlığı altından takip edebilirsiniz.

11) Derslere devam zorunluluğu asgari % 70’tir.

12) SBE’deki yüksek lisans öğretim süreçleri ile ilgili akış diyagramına ve gerekli formlara https://uskudar.edu.tr/sbe/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.

13) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20 Nisan 2016 tarihli “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre;

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 –

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde yüksek lisans programına kaydolan öğrencilere de, 13.06.2016 tarih, 35253 sayılı YÖK yazısı gereği, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren, yönetmelikte belirtilen süre kadar ek süre tanınmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programı 

MADDE 11 – 

Süre 

MADDE 12 – (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

Yönetmelik gereği, Mezuniyete hak kazanabilmek için, Tezsiz program öğrencilerinin 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlamaları, 30 kredi ve en az 90 AKTS (30 AKTS'si Proje'den) almaları gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında başarılar dileriz.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!