TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Tez Savunma Sınavları izleyicilere açıktır. 

Veysel KARAÇAY

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Yapı İşlerinde İskele Kullanılarak Yapılan İnce İşlerde Çalışanların Almış Oldukları İş Güvenliği Eğitimlerinin Tutumlarının İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 10.06.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Hüseyin SANCAK 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Dış Cephe Isı Yalıtım (Mantolama) İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Bir İrdeleme

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Deniz ORMAN

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Geçici Koruma Statüsünde Olan Sığınmacı Çocukların Sosyal Hizmet Bağlamında Karşılaştıkları Güçlükler, Sorunlar 

Sınav Tarihi  : 16.05.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Gökberk KAÇANER

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mültecilere Yönelik Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Sınav Tarihi  : 20.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Kübra ABLAK

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımının İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Tatminine Etkisi: Akredite Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma

Sınav Tarihi  :17.05.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Nurgül GÜL

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Sosyal Hizmet Kuruluşlarından Ayrılan Gençlerin Topluma Uyumları Üzerine Bir İnceleme: İstanbul İli Örneği

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Gülçin TOKSÖZ TERZİ

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Aracılığıyla Uluslararası Koruma Altındaki Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımının Sağlanması- Karabük İli Kızılay Şubesi Örneği 

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Kübra Yeşim AKBAL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Hastane Çalışanlarının Kimyasal, Biyolojik, Rakyoaktif, Nükleer Vakalarına Karşı Bilgi ve Davranış Düzeyinin İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 20.05.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Eral YÜKSEL 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Mobil Yatay Yaşam Hatlarında Demir Fİlizlerinin Ankraj Noktası Olarak Kullanılma Kriterleri 

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Umut KINALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Sağlık ve Güvenlik İşaretlerin Yapı Şantiyelerinde Kullanımı Üzerine Bir İrdeleme

Sınav Tarihi  : 28.05.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Yeşim CENAL

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Hemşirelerin Psikiyatri Hastalarında Metabolik Sendroma İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları

Sınav Tarihi  : 23.05.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Seyfullah SEFER

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Akaryakıt İstasyonlarında Ergonomik Risklerin İncelenmesi 

Sınav Tarihi  : 13.05.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Suat ALBAYRAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi: İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarı

Sınav Tarihi  : 27.05.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Vedat KARACA

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Nöropolitika'nın Tanımı ve Nöropolitika Araştırmalarından Örnekler

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Elif YILMAZ

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı:Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Alan ve Almayan Kadınlarda Postpartum Depresyon Risklerinin Belirlenmesi

Sınav Tarihi  : 24.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Ömer Faruk OKUYUCU

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: İş Güvenliği Uzmanlarında Stres ve Anksiyete

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Neşegül AYHAN

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Bartın İli Amasra İlçesinde Bulunan Lise Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Aliye Şeyda OKÇAY

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri ve Önemi: Otomotiv Sektörü Örneği

Sınav Tarihi  : 28.05.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Abdurrahman ÇAĞDAŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: İş Performansını Azaltan Ergonomik Hataların Yol Açtığı Sorunlar 

Sınav Tarihi  : 23.05.2019

Sınav Saati     : 15.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Mustafa Emre İMREL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Endüstriyel Yangınlara Müdahale Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümleri

Sınav Tarihi  : 23.05.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Serkan TUNÇ

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Akran Zorbalığında Küfür Kullanımının Okul Sosyal Hayatına Etkileri

Sınav Tarihi  : 22.05.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Ahmet ŞİMŞEK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Bir Un Fabrikasında TS EN 60079-10-2 Standardına Göre Toz Kaynaklı Patlayıcı Ortam Değerlendirilmesinin Yapılması ve  Bu Değerlendirmenin İlgili NFPA Standartlarıyla Karşılaştırılması

Sınav Tarihi  : 23.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Yasemin NAZLI

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Meme Cerrahi Tedavisi Görmüş Hastaların Psikososyal Uyum ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 23.05.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!