TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

Hacer Büşra BAHAT

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Yüzücü ve Kayakçılarda ComT (rs4680) Polimorfizminin İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 01.02.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Merkez Yerleşke

Özlem SAATÇİ

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Agmatin'in İşitsel Sistem Üzerine Etkisi

Sınav Tarihi  : 01.02.2019

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Merkez Yerleşke

Seda ÖZDAMAR

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Sıçanlarda İrkilmenin ÖUAI Eşiğine Göre PTZ ile İndüklenen Epileptik Nöbetlerin Değerlendirilmesi

Sınav Tarihi  : 22.02.2019

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Merkez Yerleşke

Müge DOĞAN

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Duygusal Boyutlar Kuramının Sinirsel Terapilerde Olası Kullanım Alanları

Sınav Tarihi  : 31.01.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Mehmet MÜCAHİD

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Şehirler Arası Otobüs Şoförlerinin Kazalarının İrdelenmesi Neden Sonuç Çözüm Önerileri

Sınav Tarihi  : 22.01.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Selen ÖZÇELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Trafik iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi- 2 Lojistik Firma Üzerinde Analizi

Sınav Tarihi  : 24.01.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Elif Nurdan GÖKALP

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: İş yeri tanımına giren çalışma ortamlarındaki yüksek gerilim hatlarının ve bu hatların muhtemel zararlarının tespiti

Sınav Tarihi  : 24.01.2019

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Burhan IRGAT

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Sınıf 1 tip Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında Emniyet Uygulamaları ve Patlama Etki Alanlarının Analizi 

Sınav Tarihi  : 25.01.2019

Sınav Saati     : 10.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Sedat ŞENLİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Belediye Katı Atık İşçilerinin Mesleki Tehlikelerinin Değerlendirilmesi 

Sınav Tarihi  : 22.01.2019

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tennur Çağlar KAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Yüksekte Çalışma Yapan İşçilerinin Yaptıkları İşin Tehlikesi'nin Bilincinde Olmalarının KKD Kullanımlarına Etkisi

Sınav Tarihi  : 25.01.2019

Sınav Saati     : 09.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tuğba Demiroğlu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: İstanbul İlindeki Şantiyelerde Olası Gıda Zehirlenmelerine Karşı Alınabilecek önlemlere İlişkin İş sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma

Sınav Tarihi  : 25.01.2019

Sınav Saati     : 09.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Mustafa AKGÜN

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Bilgi,Beceri,Deneyim ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Sınav Tarihi  : 30.01.2019

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!