TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

Halil İbrahim ZELKA

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Lojistik Depolarında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi 

Sınav Tarihi  : 20.09.2018

Sınav Saati     : 14.30

Sınav Yeri      : Salacak Toplantı Salonu

Sezer ERCAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Yerel Yönetimlerde Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin İSG Yönünden Karşılaştıkları İş Kazalarının İrdelenmesi

Sınav Tarihi  : 20.09.2018

Sınav Saati     : 09.30

Sınav Yeri      : Salacak Toplantı Salonu


Büşra SAĞLIK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: ISO 14000 Çevre Yönetimine Dair Bir İnceleme: İstanbul İli Elektronik Atık Firmaları Örneklemi

Sınav Tarihi  : 20.09.2018

Sınav Saati     : 13.30

Sınav Yeri      : Salacak Toplantı Salonu


Kübra AKKAYA

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Toplumsal Değişimin Aile Kurumuna Etkisi Bağlamında Çokeşli Evlilikler: ERZURUM/Hınıs Örneği

Sınav Tarihi  : 28.09.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Dilek HAŞLAK 

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM)

Sınav Tarihi  : 20.09.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke


Duygu GÜLTEKİN

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı ile Yatan Hastalarda Tedavi Ortamının Tedavi Motivasyonuna Etkisi 

Sınav Tarihi  : 21.09.2018

Sınav Saati     : 09.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


 Abdulhalim BAYAR

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi 

Sınav Tarihi  : 21.09.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Burcu ÇINAR

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Hemşirelerin Ölüme Karşı Tutumları ile Bireysel Çalışma Özelliklerinin Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Sınav Tarihi  : 26.09.2018

Sınav Saati     : 13.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Sümeyye AYDOĞDU

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: Santral Venöz Kateteri Olan Hastalarda Kateter Bakım ve Uygulamaları ve Bazı Faktörlerin Belirlenmesi 

Sınav Tarihi  : 26.09.2018

Sınav Saati     : 10.30

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!