TEZ SAVUNMA SINAVLARI (REVİZE)

Eklenme Tarihi : 06 Ağustos 2018

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı 

Cengiz BAĞDAT

Sınav Tarihi  : 09.08.2018

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke

Tez Başlığı     :  5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundaki Danışmanlık Tedbirinin Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi


Metin BULU

Sınav Tarihi  : 09.08.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Güney Yerleşke

Tez Başlığı     :  Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Kapsamında Çocukların Desteklenme Nedenlerinin Araştırılması 


Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı 

Yusuf SANAMER

Sınav Tarihi  : 03.08.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  İnovasyonda Yeni Yaklaşım "Tutumlu İnovasyon" ve Faydalı bir Model Çalışması 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 

Tuğba TEPE

Sınav Tarihi  : 08.08.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Antalya Kemer Bölgesinde Bulunan Göynük DM-06 TR-01 Dağıtım Merkezinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Alınacak Önlemler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 

Haşan HIŞIR

Sınav Tarihi  : 08.08.2018

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  İSG Eğitimlerinde Görsel ve Sözel Eğitimin Karşılaştırılması 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 

Gamze TÜRKEŞ

Sınav Tarihi  : 08.08.2018

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : Çalışanların Davranışsal Hatalarının Tespiti Üzerine Bir İrdeleme: Yapı Sektörü Örnek Alan İncelemesi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 

Besim Kaan KIRCI

Sınav Tarihi  : 08.08.2018

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Lojistik Depo Sektör Kesitinde Ergonomi Alanında Bir İrdeleme