İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavları

Eklenme Tarihi : 02 Temmuz 2018

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Ali BADEM

Sınav Tarihi  : 04.07.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  ''Fazla Çalışma sürelerinin Çalışanların Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi''


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi  Ahmet Ebrar SAKALLI

Sınav Tarihi  : 04.07.2018

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  ''A Tipi ve B Tipi Kişilik Özelliğine Sahip Bireylerde İş Doyumu ve Kazalanma Arasında ki İlişkinin İncelenmesi''