TEZ SAVUNMA SINAVLARI (İş Sağlığı ve Güvenliği)

Eklenme Tarihi : 09 Haziran 2018

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Liyaddin SARİALTUN

Sınav Tarihi  : 12.06.2018

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Elektirikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Elektirik İle Çalışanların Bilgi 

düzeylerinin Değerlendirilmesi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Güven TAŞDEMİR

Sınav Tarihi  : 12.06.2018

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Yüksekte Çalışmalarda Çalışanların Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Müge GÜZELMANSUR

Sınav Tarihi  : 27.06.2018

Sınav Saati     : 14.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Çocuk Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin ve Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi