TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Eklenme Tarihi : 05 Haziran 2018

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı öğrencisi İslam AKÇE

Sınav Tarihi  : 11.06.2018

Sınav Saati     : 13.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Türk ve Suriyeli Sığınmacı Annelerin Aile İşlevliğinin Karşılaştırılması 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat UZAN

Sınav Tarihi  : 12.06.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  İnşaat Sektöründeki İşveren/İşveren Vekili ve Çalışanların Acil Durumlar ve Müdahale Yöntemleri Hakkındaki Bilinç Düzeyi ve Öneriler


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serkan AYKAŞ

Sınav Tarihi  : 19.06.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     :  Endüstri Tesislerinde Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri ve Güvenli Çalışma Sistemleri