TEZ SAVUNMA SINAVLARI

Eklenme Tarihi : 25 Nisan 2018

Savunma Sınavları, izlemek isteyen öğrencilerimize açıktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Elçin İNCEOĞLU

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ (ASIL)

Dr. Öğr.Üy. Mustafa YAĞIMLI (Danışman/Okan Ün.)

Dr.Öğr.Üy. Rüştü UÇAN

Prof.Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ (YTÜ)

Dr.Öğr.Üy. Hacer KAYHAN (Yedek)

Sınav Tarihi  : 27.04.2018

Sınav Saati     : 12.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : Orta Karadeniz Bölgesi Elektrik Dağıtım Sektöründe Kullanılan Ağaç Direklerin Çevre ve İş Güvenliğine Etkileri


Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sevtap EZER

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ (ASIL)

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN (Danışman)

Prof.Dr. Selma DOĞAN

Prof.Dr. Perihan GÜNER (Koç Ün.)

Doç.Dr. Sevgi KIZILCI (Yedek) 

Sınav Tarihi  : 25.04.2018

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : Sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi çalışmaları ile profesyonel yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Nuran GÜLENÇ

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ (ASIL)

Doç.Dr. Aziz ÇELİK (Danışman)

Dr.Öğr.Üy. Rüştü UÇAN

Dr.Öğr.Üy. Mustafa YAĞIMLI (Okan Ün.)

Dr.Öğr.Üy. Esin TÜMER (Yedek)

Sınav Tarihi  : 27.04.2018

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sendikaların Rolü, Birleşik Metal-İş Sendikası Örneği


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşegül OKUR 

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ (ASIL)

Prof.Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ (Danışman-YTÜ)

Dr.Öğr.Üy. Rüştü UÇAN

Dr.Öğr.Üy. Mustafa YAĞIMLI (Okan Ün.)

Dr.Öğr.Üy. Esin TÜMER (Yedek)

Sınav Tarihi  : 27.04.2018

Sınav Saati     : 11.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : Çağrı Merkezi Operatörlerinin Çalışma Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi İlhan YİVLİ 

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ (ASIL)

Doç.Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU (Danışman)

Dr.Öğr.Üy. Rüştü UÇAN

Doç.Dr. Fatih YILMAZ (YTÜ)

Dr.Öğr.Üy. Hacer KAYHAN (Yedek)

Sınav Tarihi  : 24.04.2018

Sınav Saati     : 10.00

Sınav Yeri      : Çarşı Yerleşke

Tez Başlığı     : İstanbul Zeytinburnu ve Fatih İlçelerindeki Anaokullarında Çalışan Öğretmenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Farkındalık Oluşturma Uygulamaları