360 sanal tur

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Çalışma Grupları


Sosyal Bilimler Enstitümüzde bulunan 11 Yüksek Lisans, 4 Doktora programında birçok üniversiteden daha fazla öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitemizdeki fakültelerde çalışan çok sayıda akademisyenin birlikte tasarladıkları, yüksek standartlarda oluşturulan eğitim programının yanı sıra, birçok bilimsel disiplinin işbirliği ile kurulan 44 araştırma merkezinin 13’ünün faaliyetleri Enstitümüzde bulunan yüksek lisans ve doktora programlarındaki akademisyenler aracılığı ile yürütülmektedir.

Akademisyenlerimizin aktif olarak araştırmalar yürüttükleri bu araştırma merkezlerinde birçok yüksek lisans ve doktora öğrencimizde tezlerini ve/veya araştırmalarını yapabilmektedirler.

Çocuk Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

Epidemiyolojik Araştırmalar Grubu

Görsel Çalışmalar Araştırma Grubu

İletişim Fakültesi Proje Grubu

İlkçağ ve Çağdaş Felsefe

Medikal Görsel Tasarım Teknolojileri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu

Sosyoloji Bölümü Grubu

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Grubu

Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu

Tedavisel Beyin Haritalama ve Nöroteknoloji Çalışma Grubu

Toplum ve İletişim Çalışma Grubu

Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!