Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


Çınar, Meltem Dudu (2018). Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yağmur, Tufan Ali (2019). Dijital Medya ile Değişen Haber Tüketim Tercihleri ve Haber Doğrulama Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Önder, Özlem (2019). Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Koluman, Hakan (2019). Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Gedikoğlu, Eda (2020). Dijital Çağda Değişen Normlar, Aşınan Değerler: Sosyal Medya Dilenciliği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Çavuşoğlu, Sadık Ahmet (2020). Sosyal Medya Platformlarında Veri Gizliliği Politikaları. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Karataş, Eser (2020). LGBTİ+ Bireylerin Alternatif Medya Kanallarını ve Sosyal Medyayı Kullanış Biçimleri Üzerine Nicel Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Özmen, Cihan (2020). Türkiye’de Medya Okuryazarlığı ve Geleceği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Eraydın, Galip (2020). Protestoların Çerçevelenmesi: Sarı Yelekliler ve Türk Medyası. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Döğer, Çağdaş (2020). Y Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ile Farklılıkları Kabul Değerleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Özşirin, Sena (2020). Siber Göç: Dijital Yerlilerin Facebook’u Terk Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Atalay, Yavuz, 2020). Türk Medyasında Afrika Haberleri Değeri: Sabah, Sözcü ve Hürriyet Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Gürgen, Alican Cafer (2020). Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Kırmusaoğlu, Lara (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dijital Oyunlar ile Dış Mekan Oyunları Arasındaki Tercihleri: Öğretmenlerin Gözlemlerine Yönelik Bir Alan Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Akkaya, Fatma Hilal (2020). Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yorulmaz, Hediye (2020). Türkiye’de Boşanmış Kadınlara Yönelik Algının Sosyal Medyada Yeniden Üretimi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Kos, Kubilay (2020). SEO Haberciliğinin Dijital Haberciliği Kullanıcı, Oturum ve Sayfa Görüntülenmesi Etkenleri Çerçevesinde Şekillendirmesi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yazıcı Gülteki, Zehra (2020). Sağlık Sektöründe Yaşanan Şiddetin Medyaya Yansıması. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Ekinci, Yücel (2020). Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri ile Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Çelik, Mariye (2021). Anadolu Ajansı’nın İran Haberlerini Aktarma Politikası: 2016-2020 Dönemi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Çavuşoğlu, Şefik Bilal (2021). Birinci Dünya Savaşı Dönemi Basın Hayatında Propaganda Aracı Olarak Harp Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Oğuş, Kübra (2021). 1913-1914 Boykotajı Sırasında Çıkan Bir Dergi: Musavver İslam Salon Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Nurel, İsmail (2021). Koronavirüs ile İlgili Haberlerin Sağlık Gazeteciliği Bağlamında Değerlendirilmesi: Hürriyet ve Posta Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Demirbaş, Burak (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medya: Twitter Üzerinde Kriz İletişimi ve Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Saraçoğlu Çöklü, Zübeyde (2021). İletişim Bilimi Açısından Dijital Enformatik ve Teknoloji Okuryazarlığı. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Türknaz, Yusuf (2021). Sosyal Paylaşım Ağlarının Siyasal İçeriklerinde Nefret Söylemi: 2019 İstanbul Seçimlerine İlişkin Twitter Paylaşımları. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Akbulut, Emre Yiğithan (2021). Türkiye’de Yayın Yapan Televizyon Kanallarının İnstagram Hesaplarındaki Askeri Haberler Kategorisinin Kullanımı: TRT Haber, Fox Haber ve Habertürk Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yüce, Emine (2021). Medyada Siyahi Irkçılık Üzerine Analitik Bir Çalışma: Huffington Post’ta George Floyd Olayı. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Yiğit, Abdurrahman (2021). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Alışkanlıkları ve Sosyal Medyanın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Çapan, Recep (2022). Dijital Aktivizm Bağlamında Sosyal Medyada Adalet Arayışı: Türkiye’deki Örnekler. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Bostancı, Nilay Tuğçe (2022). Covid-19 Aşısı ve Sağlık Haberciliği: Sosyal Medya Kullanıcılarının Covid-19 Aşılarına İlişkin Tavırları. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Çelikli, Damla (2022). Gazeteciliğin Mekânsal Dönüşümü Kapsamında Yeni Nesil Habercilik: Youtube Haberciliği. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!