Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler


2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ONLINE BAŞVURULARI BİTMİŞTİR. 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI OCAK 2022 TARİHİ İTİBARI İLE BAŞLAYACAKTIR.


ONLINE KAYIT LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


 Son Başvuru Tarihi                                   :    

 Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi     :    

 ALES Puan Türü                                        :    EŞİT AĞIRLIK


Değerli aday öğrencilerimiz.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarımızda Tezli programa 15, tezsiz programa 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrenciler sadece başka bir klinik psikoloji lisansüstü programında kayıtlı olunması koşulu ile Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABÜLÜNDE BİLİM SINAVI YAPILMAYACAKTIR. 

Adayların tezli programa başvurabilmeleri için ALES sınavına girmiş ve Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

-Tezli Yüksek Lisans Programlarda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden 6 Ağustos 2021 17:30 ‘a kadar alınacaktır. Asil ve yedek kazanan listesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasında 10 Ağustos 2021 Salı günü ilan edilecektir.

Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 19 Ağustos 2021 tarihine kadar kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında tezli program için son 5 yıla ait ALES belgesini ve lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi, tezsiz program için lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tezli ve tezsiz programlara kabul alan öğrencilerimizin daha sonra tezli – tezsiz program geçişleri, sadece geçmek istedikleri programda açık kontenjan olması halinde, geçiş başvurusu yapan öğrenciler arasındaki eşit ağırlıklı ALES puan sırası ile yapılabilecektir.

Klinik psikoloji yüksek lisans programları hafta içi gündüz grubu ( haftada 3 ya da 4 gün 9:30-17:30 arası saatlerde toplam 15 saat/ hafta eğitim) açılacaktır.

Klinik psikoloji yüksek lisans programları hafta sonu grubu ( Cumartesi ve Pazar 9:30-17:30 arası saatlerde toplam 15 saat/ hafta eğitim) açılacaktır.

Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Programlarda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı derslerinin en az %40'ı "çevrimiçi canlı" olarak verilecektir.

Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir.

Burslar ile ilgili bilgi https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-burslari adresinden alınabilir. 


KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)

– Nüfus Cüzdanın fotokopisi

– Fotoğraf (4 Adet)

– Referans Mektubu istenmemektedir.


ÖĞRENİM ÜCRETLERİ :


KLİNİK PSİKOLOJİ
2021-2022 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTAR
Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %20 Burslu Tutarı
KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ)
73.855 TL
59.084 TL
KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZSİZ)
61.540 TL
49.232 TLÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!