360 sanal tur

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında


Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Alanında Uzmanlaşmak İsteyen Adayları Bekliyor

 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Bilimsel gelişmeler, bilim alanlarındaki iş birliklerinin önemini giderek artırmaktadır. Çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştiren bilim dalları, iş birliklerinin artışıyla bilimsel ilerlemeye yeni bir hız kazandırmakta; psikoloji ve nörobilimi iş birliklerinin merkezine koymaktadır.  

Özellikle ekonomi, pazarlama, insan kaynakları, endüstri, örgütsel yönetim, öğretmenlik gibi bilim dalları ile sanat ve bununla beraber fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dalları da hem psikolojiden etkilenmekte, hem de psikolojiyi etkilemektedir. İşte bu sebepten Psikoloji bilimi; kendisini, çevresini, mesleğini daha iyi anlamak ve daha iyi yerine getirmek isteyen bireyler için vazgeçilmez bir alan olmakta ve temel bir bilim dalı olarak önemini artırmaya devam etmektedir.   

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, bu amaç doğrultusunda birçok bilim dalına entegre edilebilecek ve temel oluşturabilecek bir eğitim müfredatını öğrencilerine Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile kurulduğu günden beri sunmaya devam etmektedir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının Amaçları Nelerdir?

Öğrencilerin;

• Uzmanlaştığı alanla ilgili bakış açısını geliştirmek üzere disiplinler arası etkileşimin gerekliliğini kavraması,

• Uzmanlaştığı alanda özgün bir soruyu cevaplamak üzere bir araştırma planlayıp yürütebilmesi,

• Bilimsel nitelikli bir rapor yazabilmesi ve sözlü olarak sunabilmesi,

• Uzmanlığını kazandığı alanın mesleki yeterlilik ve sınırlarının bilincinde olması,

• Uzmanlaştığı alanın test, değerlendirme vb. teknik ve yöntemlerini kullanması,

• Uzmanlaştığı alanın etik kurallarına uygun davranması ve etik ihlallere karşı duyarlı davranması amaçlanmaktadır.

 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Psikoloji Bölümü mezunlarının profesyonel meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri psikolojik sorunlara yönelik uygulamalı dersleri içermektedir. Program; gelişim psikolojisi, endüstriyel psikoloji, eğitim psikolojisi ve klinik psikoloji alt alanlarına yönelik dersleri destekleyen yan alan derslerini ve öğrencilerin istatistik, araştırma yöntemleri ve test geliştirmede uzmanlaşmalarını sağlayacak ders ve uygulamaları kapsamaktadır.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programını;

• Farklı bir bölümden mezun olmuş ancak Psikoloji bilim dalına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler,

• Tüm özel ve kamu kuruluşlarında (hastaneler, psikiyatri klinikleri, mahkemeler, okullar, üniversiteler, halk sağlığı merkezleri, cezaevleri vb.) Psikoloji Yüksek Lisans diploması ve bilgisini entegre ederek çalışmak isteyenler,

• Kendi kişisel gelişimlerine destek olmak isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilmektedir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bugünün ve geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan Psikoloji Bölümü mezunlarının çalışma imkânları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.  Kendini geliştirmek ve bir konuda uzmanlaşmak isteyen adayların yüksek lisans yapmaları, iş bulma olanaklarını genişletmektedir.

NOT: Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, "klinisyen" unvanı vermemektedir. Bu nedenle şu an bir klinisyen unvanınız yoksa (Doktor, Klinik Psikolog vb.), program sizlere danışan görme, hastanelerde çalışma imkânı vermemektedir. Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında Psikoloji Bölümü ve diğer bilim dallarından mezun adaylarımız, bu programdan mezun olarak kendi bilgileriyle, psikoloji bilgisini sentezlemektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!