Psikoloji Doktora Programı Başvuru ve Ücretler


2022-2023 Bahar Dönemi Online Başvurular 12.12.2022 tarihi itibarı ile başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2023, Pazar


Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


2022-2023 Psikoloji Doktora Programı Bahar Dönemi Giriş Sınavı

Yazılı Sınav                     :  07.02.2023     Saat : 10:00

Mülakat Sözlü Sınavı  :  08.02.2023     Saat: 09:00

Sınav Yeri                       : Çarşı Yerleşke


Değerli Aday Öğrencilerimiz,

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Psikoloji Doktora Programımıza 15 öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrenciler sadece başka bir psikoloji doktora programında kayıtlı olunması koşulu ile Psikoloji Doktora Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacaktır.


Adayların: 

- Eşit ağırlıklı (EA) puan türündeki ALES puanının %50’si, 

- 100’lük sisteme çevrilmiş psikoloji yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (GANO) % 20’si, 

- Bilim Sınav puanlamasının %30’u alınarak sıralama yapılacaktır.*


Başvurular online başvuru sistemi üzerinden 13 Ocak 2023 tarihine kadar alınacaktır. Kargo – posta – elden başvuru kabul edilmeyecektir. 


Online başvuru yapmayan, başvuru için son 5 yıla ait ALES belgesini, 55 ve üzeri dil puanı belgesini, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 


Burslar ile ilgili bilgi https://uskudar.edu.tr/tr/doktora-burslari adresinden alınabilir. 

 

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

 

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Psikoloji Doktora Programına sadece Psikoloji alanında (Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Adli Psikoloji gibi) tezli yüksek lisans yapmış olan adaylar başvuru yapabilmektedir. 

Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak. (*)

YDS ve eşdeğer bir sınavdan 55 veya daha fazla puan almış olmak.

(*) 06 Şubat 2013 tarihinden önce Psikoloji Yüksek Lisans Programına kaydolmuş adayların Tezli-Tezsiz ayrımı yapılmaksızın başvuruları kabul edilecektir.


KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

– Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

– Lisans ve Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

– ALES Sınav sonuç belgesi

– Nüfus Cüzdanın fotokopisi

– Fotoğraf (4 Adet)

– YDS puanı yada Eşdeğerliliği Olan Sınavların Puanları


PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!