Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranan Nöropazarlama uzmanlarını yetiştirerek, pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Temel misyonlarımız nöropazarlamanın tarihi, prsensipleri ve etiği hakkında bilgili, beyni ve işlevsel süreçlerini tanıyan, Nöropazarlama teknikleri ile ilgili geniş bilgi sahibi, Nörobilim araçları ile daha iyi pazarlama stratejileri üreten donanımlı profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

Değişen ve gelişen dünya ekonomisi koşulları göz önüne alınarak pazarlama iletişiminin ve nöropazarlama alanındaki bilimsel altyapı ve pratik uygulamalar ile ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan programın vizyonu, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık vermek, Nöropazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olmak ve bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!