Görsel İletişim Tasarımı YL Prg. Misyon ve Vizyon - Üsküdar Üniv.


Misyon

Dijitalleşerek dönüşen dünyada iletişimsel gereksinimlere cevap verebilecek ve sorunlarına işlevsel ve estetik çözümler üretebilecek, teknoloji ile açığa çıkan yeni uygulama alanlarına hâkim olmanın yanı sıra konunun bilimsel ve kuramsal derinliğine vakıf olan, güncel tasarım düşüncelerini, eğilimlerini ve alanlarını takip eden, çağdaş akademisyenler ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon

Teknolojideki katlanarak artan hızın ve beraberinde dijitalleşerek dönüşen dünya yaşantısının farkındalığıyla, görsel iletişim tasarımcısının bu dönüşüm karşısında açığa çıkan yeni görev ve sorumluluklarının bilinciyle, konunun kuramsal ve uygulamalı alanlarının akademik platformda ve bilimsel yöntemlerle araştırılması ve sistemleştirilmesine ilişkin gereksinimi görmemiz ve bunu karşılamaya yönelik çabamızdır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!