Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Hakkında


Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Hakkında

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı iletişim bilimleri ile sanat ve tasarım alanlarının bileşiminden oluşan bir programdır. İletişim bilimlerinin özellikle de medya çalışmaları alanının sanat, estetik ve tasarımla iç içe olduğu bilinmektedir. Sinema ve televizyon gibi görsel yanı ağır basan kitle iletişim araçlarının yanı sıra gazete, dergi, kitap gibi iletişim araçlarının da karakterini önemli oranda görsel tasarım oluşturmaktadır. Dijital teknolojilerin bütün medya mecralarına egemen olduğu günümüzde ise görsel sanat ve tasarımın iletişim alanı için önemli olanaklar getirdiği gözlenmektedir. İletişim alanı görsel sanat ve tasarımın olanaklarını da kullanarak insan ve toplum yaşamının hemen hemen tüm kesitlerine nüfuz eder hale gelmiş bulunmaktadır. Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı da sanat ve tasarım yanı güçlü iletişim bilimciler, medya profesyonelleri ve tasarımcılar yetiştirmektedir. Programın akademik beslenme alanları lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü iletişim bilimleri, görsel iletişim tasarım, sinema ve televizyon, gazetecilik, yeni medya, kültürel çalışmalar, grafik sanatları, çizgi film ve animasyon, reklamcılık gibi alanlardır. Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı ayrıca sosyal bilimlerin ve sanatsal alanların diğer dallarından da beslenmektedir.

görsel iletişim tasarımı

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Müfredat Yapısı

Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı, görsel iletişim tasarımı alanına kuramsal ve yöntembilimsel temel oluşturacak derslerden, seminer ve araştırma çalışmalarından oluşmaktadır. Görsel iletişim ve iletişim sanatları temelinde interaktif medya, masaüstü yayıncılık, yeni medya tasarımı, animasyona yönelik uygulamaların temelini oluşturan kuram ve araştırmaların temel alındığı programda tasarımın hem teorik temelleri disiplinlerarası araştırma yöntemleri ile incelenecek,  tasarım kuram ve araştırmaları konusunda önemli bir açığı kapatmak üzere temellendirilmiştir.


Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı Görsel İletişim ve İletişim Sanatları Bilim Dallarını içermektedir.

Görsel İletişim: Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programının önemli bir kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında iletişim çalışmalarında yöntem, iletişimde eleştirel yöntembilimsel yaklaşımlar, imge ve görsel göstergebilim, dijital kültür, transmedya anlatıları, tasarım yönetimi ve strateji, tasarımda disiplinlerarası yaklaşım, iletişim tasarımında inovasyon gibi konular ele alınmaktadır.

İletişim Sanatları: Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programının önemli bir diğer kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında tipografi araştırmaları, veri görselleştirme ve infografik, interaktif medya araştırmaları, canlandırma sineması, servis ve hizmet tasarımı, medikal animasyon, kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi tasarımı, engelliler için tasarım, eğitsel materyal tasarımı, endüstri grafiği gibi konular ele alınmaktadır.

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvuruda bulunabilmek için iletişim bilimleri, görsel iletişim tasarım, çizgi film animasyon, yeni medya ve iletişim, gazetecilik, sinema ve televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler, grafik tasarım, iletişim sanatları gibi iletişim veya tasarım programlarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir. Görsel İletişim tasarım alanının dışındaki yüksek lisans programlarından mezun olanların, gerekli görülmesi durumunda Görsel İletişim Tasarım Yüksek Lisans Programından bilimsel hazırlık niteliğinde ders alması gerekmektedir.

görsel iletişim tasarımı doktora programı

Mezunların Çalışma Alanları

Görsel İletişim Tasarım Doktora mezunları iletişim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, sanat ve tasarım fakültelerinin veya yüksekokulların görsel iletişim tasarım bölümlerinde ya da ilgili alanlarında akademisyen olarak görev alabilirler. Bunun yanı sıra programın mezunları televizyon, sinema, gazetecilik, reklamcılık gibi sektörlerde tasarımcı, iletişim danışmanı, yapımcı vb. olarak görev alabilirler. Ayrıca gerek kamu gerekse özel sektörde bütün kurum ve kuruluşlarda tasarım yanı da güçlü iletişim uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda doktorasını tamamlamış olanlar için önemli iş olanakları mevcuttur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!