Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

Online başvurular 15.06.2020 tarihinde başlayacaktır.

Online Başvuru Linki

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS YAZILI BİLİM SINAVI TARİHLERİ

                            Yazılı Bilim Sınav Tarihi

17 TEMMUZ 2020 CUMA   SAAT : 10:00

18 EYLÜL 2020 CUMA       SAAT : 10:00

Sınav Yeri: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÇARŞI YERLEŞKESİ


UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU 

Değerli aday öğrencilerimiz.

YÖK’ten tüm yüksek öğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde , Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programımızda Tezli programa 30, tezsiz programa 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrenciler sadece başka bir uygulamalı psikoloji lisansüstü programında kayıtlı olunması koşulu ile Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Bilim sınavında adaylara tezli ya da tezsiz programlardan birisini ya da her ikisini seçme hakkı sunulacaktır.

Adayların tezli programa başvurabilmeleri için ALES sınavına girmiş ve Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler eşit ağırlıklı ALES puanının %50 ‘si, bilim sınavı puanının %30’u, lisans mezuniyet not ortalamasının 100 lük sisteme çevrilmiş halinin %20 si alınarak yapılacak hesaplama sonucunda seçilecektir.

Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Tezsiz program puan hesaplamasında bilim sınavı puanının %50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının 100 lük sisteme çevrilmiş halinin %50 si esas alınacaktır.

Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tezli ve tezsiz programlara kabul alan öğrencilerimizin daha sonra tezli – tezsiz program geçişleri, sadece geçmek istedikleri programda açık kontenjan olması halinde, geçiş başvurusu yapan öğrenciler arasındaki eşit ağırlıklı ALES puan sırası ile yapılabilecektir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programları için sadece hafta sonu grubu (Cumartesi ve Pazar günleri, toplam 15 saat/ hafta eğitim) açılacaktır.

Bilimsel Hazırlık Dersleri sadece hafta sonu verilmektedir.

Uygulamalı Psikoloji Tezli ve Tezsiz Programlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde derslerin yaklaşık %40'ı Çevrimiçi Canlı olarak verilecektir.

Saygılarımızla.


KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

–      Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

–       Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

–       ALES Sınav sonuç belgesi ( Tezli Program İçin )

–       Nüfus Cüzdanın fotokopisi

–       Fotoğraf (4 Adet)

–       Referans Mektubu istenmemektedir.


PROGRAM ÜCRETLERİ:   

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2020 - 2021 Yılı KDV Dahil Toplam Tutar
Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 Burslu Tutarı

Uygulamalı Psikoloji (Tezli)
38.060 TL
19.030 TL

Uygulamalı Psikoloji (Tezsiz)
28.650 TL
14.325 TL


Bilimsel Hazırlık Programı Ders ücreti – 

2.315 TL


*Yüksek lisans ve Doktora programlarına tez ücreti dahildir.

Tezli yüksek lisans program ücreti 4 yarıyılı kapsamaktadır.

Tezsiz Yüksek lisans program ücreti 3 yarıyılı kapsamaktadır.

Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem için bir bilimsel hazırlık ders ücreti ile ücretlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartı ya da anlaşmalı banka mevduat hesabı ile maksimum 12 taksit ile taksitlendirilebilir.

Tezli yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartları ile 12,anlaşmalı banka mevduat hesabı ile 12-18 taksit ile taksitlendirilebilir. %25 peşinat ödenmesi durumunda 24 taksit ile taksitlendirilebilir.

Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.

Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.


Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Klinisyen unvanı ve mezuniyet sonrası danışan görme, hastanelerde çalışma imkânı vermemektedir. Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında Psikoloji Bölümü ve diğer bilim dallarından mezun adaylarımız, bu programdan mezun olarak kendi bilgileriyle, psikoloji bilgisini sentezlemektedir. Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik Lisans Programları mezunları Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programına da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına da başvurabilir ancak klinisyen olarak çalışma yetkisine 18.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince ancak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezuniyet sonrası hak kazanılabilir. 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programına alan dışından başvuru yapanlar 1 eğitim yılı (Yüksek Lisans eğitiminden sayılmayacak şekilde ) bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadırlar.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!