Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ONLINE BAŞVURULARI BİTMİŞTİR. 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI OCAK 2022 TARİHİ İTİBARI İLE BAŞLAYACAKTIR.


ONLINE KAYIT LİNKİ

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


 Son Başvuru Tarihi                                   :    

 Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi     :   

 ALES Puan Türü                                        :    EŞİT AĞIRLIK

 

Değerli aday öğrencilerimiz,

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programlarımızda Tezli programa 15, tezsiz programa 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.

22 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda özel öğrenciler sadece başka bir klinik psikoloji lisansüstü programında kayıtlı olunması koşulu ile Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

UYGULAMALI PSİKOLOJİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABÜLÜNDE BİLİM SINAVI YAPILMAYACAKTIR. 

Adayların tezli programa başvurabilmeleri için ALES sınavına girmiş ve Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

-Tezli Yüksek Lisans Programlarda, ilgili puan türündeki ALES’in %65’i, lisans mezuniyet not ortalamasının % 35’i,

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarda ise, lisans mezuniyet notunun % 50’si, varsa ilgili puan türündeki ALES’in % 50’si alınacaktır.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlara başvuran adayların ALES puanları olmadığı takdirde, 55 puan kabul edilerek sıralama yapılacaktır.

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden 6 Ağustos 2021 17:30 ‘a kadar alınacaktır. Asil ve yedek kazanan listesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasında 10 Ağustos 2021 Salı günü ilan edilecektir.

Her iki program için asil ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asil kayıt hakkı kazanan adaylara 19 Ağustos 2021 tarihine kadar kayıt süresi tanınacak ve peşinden yedek listeden kayıtlara başlanacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, başvuru esnasında tezli program için son 5 yıla ait ALES belgesini ve lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi, tezsiz program için lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tezli ve tezsiz programlara kabul alan öğrencilerimizin daha sonra tezli – tezsiz program geçişleri, sadece geçmek istedikleri programda açık kontenjan olması halinde, geçiş başvurusu yapan öğrenciler arasındaki eşit ağırlıklı ALES puan sırası ile yapılabilecektir.

Uygulamalı psikoloji yüksek lisans programları hafta sonu grubu ( Cumartesi ve Pazar 9:30-17:30 arası saatlerde toplam 15 saat/ hafta eğitim) açılacaktır.

Uygulamalı Psikoloji Tezli ve Tezsiz Programlarda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde derslerin en az %40 ‘ı Çevrimiçi Canlı olarak verilecektir.

Saygılarımızla.

 

Burslar ile ilgili bilgi https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-burslari adresinden alınabilir. 


KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi

– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi

– ALES Sınav sonuç belgesi ( Tezli Program İçin )

– Nüfus Cüzdanın fotokopisi

– Fotoğraf (4 Adet)

– Referans Mektubu istenmemektedir.


PROGRAM ÜCRETLERİ:   

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2021 - 2022 Yılı KDV Dahil Toplam Tutar
Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 Burslu Tutarı

Uygulamalı Psikoloji (Tezli)
44.360 TL
22.180 TL

Uygulamalı Psikoloji (Tezsiz)
33.395 TL
16.697 TL


Bilimsel Hazırlık Programı Ders ücreti – 

2.525 TL


*Yüksek lisans ve Doktora programlarına tez ücreti dahildir.

Tezli yüksek lisans program ücreti 4 yarıyılı kapsamaktadır.

Tezsiz Yüksek lisans program ücreti 3 yarıyılı kapsamaktadır.

Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem için bir bilimsel hazırlık ders ücreti ile ücretlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartı ya da anlaşmalı banka mevduat hesabı ile maksimum 12 taksit ile taksitlendirilebilir.

Tezli yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartları ile 12,anlaşmalı banka mevduat hesabı ile 12-18 taksit ile taksitlendirilebilir. %25 peşinat ödenmesi durumunda 24 taksit ile taksitlendirilebilir.

Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.

Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.


Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Klinisyen unvanı ve mezuniyet sonrası danışan görme, hastanelerde çalışma imkânı vermemektedir. Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında Psikoloji Bölümü ve diğer bilim dallarından mezun adaylarımız, bu programdan mezun olarak kendi bilgileriyle, psikoloji bilgisini sentezlemektedir. Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik Lisans Programları mezunları Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programına da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına da başvurabilir ancak klinisyen olarak çalışma yetkisine 18.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince ancak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezuniyet sonrası hak kazanılabilir. 

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programına alan dışından başvuru yapanlar 1 eğitim yılı (Yüksek Lisans eğitiminden sayılmayacak şekilde ) bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadırlar.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!