Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Alim, Adem Ali (2023). Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı: Amazon Prime, Netflix Ve Exxen Örnekleri. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Bayar, Gürkan (2023). Mobil Sağlık Uygulamalarının Kullanıcı Arayüz Tasarımı Kapsamında İncelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Jaber, Dua Mohhamad Ali (2023). Uzaktan çalışmanın görsel iletişim tasarımcıları üzerindeki etkisi ve yakın gelecekte sanal bir tasarım ofisine dönüşme olasılığı üzerine bir araştırma. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Keleş, Belis (2023). Tüketicilerin Sosyal Medya Kullanım Pratikleri: Instagram Örneği Üzerinden Araştırma. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Demir, Hatice Kader (2023). Buklet Etiket Tasarımının ve Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranış ve Kararlarına Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Korkunç, Emrah (2022). İki Boyutlu (2B) Karakter Animasyonu Üretiminde Kullanılan Yazılımların Hareket Tasarımı Bağlamında İncelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. İpek Fatma Çevik).

(Tezli Yüksek Lisans Tezi) Evran, Bilgi (2021). Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisinin Moda Sektöründe Kullanımı: Sanal Defile ve Prototipi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (Danışman: Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş).


YÜKSEK LİSANS TEZSİZ PROJELER 


(Tezsiz Yüksek Lisans Projesi) Şekerli, M. (2022). Dijital Sanat Eserlerinin Yaygınlaşmasında Metaverse Sergi Mekânları Tasarımlarının Etkileri. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Projesi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).

(Tezsiz Yüksek Lisans Projesi) Vahidoğlu, N. (2023). Türk Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Unsurlarının Sunumu: Aşk-I Memnu Örneği. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Projesi. İstanbul. (Danışman: Prof. Dr. And Algül).

(Tezsiz Yüksek Lisans Projesi) Canpolat, Fadime (2022). Okul Öncesi Çocukları İçin Takviye İlaç Kullanımının Artırılmış Gerçeklik Uygulaması İle Kolaylaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Programı. Yüksek Lisans Projesi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Dinçer Atlı).

(Tezsiz Yüksek Lisans Projesi) Özdemir, Muhammet Furkan (2022). Dijital Dünyada NFT ve Sanala alanına Getirdikleri. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Programı. Yüksek Lisans Projesi. İstanbul. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Erkan).


KİTAP BÖLÜMÜ (ULUSLARARASI)


(Yayın > kitap bölümü) Algül, And ve Eren, Gülşah (2023). “Kişisel Markalaşmada YouTube İçeriklerinin Görsel İletişim Tasarım Açısından İncelenmesi”, İçinde Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları IV, Ed. Ceren Bilgici, Nobel Yayınevi, Ekim 2023, s. 15-37, Ankara. (ISBN: 978-625-393-003-5). (E-ISBN: 978-625-393-004-2). https://www.nobelyayin.com/dijital-evrenin-yeni-iletisim-kodlari-iv-20292.html

(Yayın > kitap bölümü) Algül, And ve Özkılıç, Serhat (2022). “Oyuniçi (In-Game) Reklamcılık ve Güncel Uygulamaları”, İçinde Dijital Devrim, Ed. Ayten Övür, Der Yayınları, Haziran 2022, s. 47-58, İstanbul. (ISBN: 978-975-353-705-6). https://www.deryayinevi.com.tr/dijital-devrim


ULUSLARARASI SÖZLÜ SUNUM-BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI VE TAM METİN KİTABI 


(Yayın > Sözlü Sunum Tam Metin Kitabı) Algül, And & Aysel, Büşra (2023). “Türk Pastacı Şeflerin Instagram Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2023, s.73-91. Bildiriler Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 79. ISBN: 978-605-9596-82-4. https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2023-elektronik-bildiri-kitabi.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Tam Metin Kitabı) Algül, And & Orhan, Zübeyde (2023). “Dijital İletişim Bağlamında Astrologların Instagram Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2023, s.55-72. Bildiriler Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 79. ISBN: 978-605-9596-82-4. https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2023-elektronik-bildiri-kitabi.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Bildiri Özetleri Kitabı) Algül, And ve Aysel, Büşra (2023). “Türk Pastacı Şeflerin Instagram Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2023, s.47. Sözlü Sunum-Bildiri Özetleri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 72. ISBN: 978-605-9596-60-2. https://ifig.uskudar.edu.tr//uploads/content/files/ifig2023-bildiri-ozetleri-16haziran.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2023-kabul-edilen-ozetler.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr//uploads/content/files/ifig-2023-sempozyum-programi.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Bildiri Özetleri Kitabı) Algül, And ve Orhan, Zübeyde (2023). “Dijital İletişim BağlamInda Astrologların Instagram Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2023, s.46. Sözlü Sunum-Bildiri Özetleri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 72. ISBN: 978-605-9596-60-2. https://ifig.uskudar.edu.tr//uploads/content/files/ifig2023-bildiri-ozetleri-16haziran.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2023-kabul-edilen-ozetler.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr//uploads/content/files/ifig-2023-sempozyum-programi.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Tam Metin Kitabı) Algül, And ve Buruk, Emrullah (2022). “Bilim Kurgu Sinemasında Görsel Betimlemeler ve Göstergebilim Kavramı ile Renklerin Dili”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2022, s.76-89. Tam Metin Bildiri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 63. ISBN: 978-605-9596-66-4. https://uuyayinlari.com/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-dijital-cagda-iletisim-calismalari-sempozyumu https://uuyayinlari.com/uploads/content/files/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-dijital-cagda-iletisim-calismalari-sempozyumu-87.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Tam Metin Kitabı) Algül, And ve Keleş, Belis (2022). “Küreselleşme Sürecinde Influencerların Instagram Üzerinden Kozmetik Sektörü Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2022, s.55-75. Tam Metin Bildiri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 63. ISBN: 978-605-9596-66-4.       https://uuyayinlari.com/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-dijital-cagda-iletisim-calismalari-sempozyumu https://uuyayinlari.com/uploads/content/files/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-dijital-cagda-iletisim-calismalari-sempozyumu-87.pdf

(Yayın > Sözlü Sunum Bildiri Özetleri Kitabı) Algül, And ve Buruk, Emrullah (2022). “Bilim Kurgu Sinemasında Görsel Betimlemeler ve Göstergebilim Kavramı ile Renklerin Dili”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2022, s.42. Sözlü Sunum-Bildiri Özetleri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 56. ISBN: 978-605-9596-60-2.  https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2022-bildiri-ozetleri.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr///uploads/content/files/ifig-kabul-edilen-ozetler.pdf https://ifig.uskudar.edu.tr//uploads/content/files/ifig-2022-sempozyum-programi.pdf

 (Yayın > Sözlü Sunum Bildiri Özetleri Kitabı) Algül, And ve Keleş, Belis (2022). “Küreselleşme Sürecinde Influencerların Instagram Üzerinden Kozmetik Sektörü Paylaşımlarının Analizi”, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2022, s.43. Sözlü Sunum-Bildiri Özetleri Kitabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 56. ISBN: 978-605-9596-60-2. https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/ifig-2022-bildiri-ozetleri.pdfhttps://ifig.uskudar.edu.tr///uploads/content/files/ifig-kabul-edilen-ozetler.pdf

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!