Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


TEZLER

UĞUR GÜNER (2018) Youtube platformunda yayınlanan pop müzik üzerine nitel bir analiz (Prof. Dr. Nazife Güngör danışmanlığında), Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

MEHMET KARTAL BİLEN (2019) Kurumsal kimlik oluşumunda kültürün etkisi: İskenderun Teknik Üniversitesi örneği, (Prof. Dr. Nazife Güngör danışmanlığında),  Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

KUBİLAY KARA (2019) Bir spor alt kültür örneği olarak karşı lig üzerine ampirik bir inceleme, (Prof. Dr. Nazife Güngör danışmanlığında),  Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

MUHAMMET EMRE YAPRAKLI (2020) Kültür sanat gazeteciliğinin gelişimi ve günümüz kültür sanat gazeteciliği, (Prof. Dr. Süleyman İrvan danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

EMİR ÜNLÜER (2020) Türkiye'de popüler kültür bağlamında selfie, (Prof. Dr. Süleyman İrvan danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.  

EBRU İNCE (2018) Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, (Prof. Dr. Süleyman İrvan danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

İLKİN ALTINOK (2020) Kadına yönelik şiddetin medyada yer alış biçimi: Emine Bulut cinayetine dair haberlerin söylem analizi, (Doç. Dr. Gül Esra Atalay danışmanlığında),  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

DEMET ÜNAL (2019) Yeni medyada gazeteciliğin dönüşümüne dair nitel bir araştırma, (Doç. Dr. Gül Esra Atalay danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

YAĞMUR EROĞLU (2022) Postmodern Kültürde Kişiselleştirilmiş Mekânlar ve Moda Ekolojisi: Nişantaşı Örneği, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı.

BAHAR DEMİREL KARAUSTA (2022) Kültürel Yeniden Üretim Sürecinde Opera Sanatı ve Mekân Temsilleri, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı.

ZEHRA KAYĞUSUZ (2022) Sosyo-Kültürel Bağlamda Resim Sanatındaki Mitolojik Temsillerin Sosyal Medya Reklamcılığında Kullanımı: Instagram Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı.

PERİHAN MURAT (2022) Yeni Türkiye Sinemasında Kent ve Taşra İkileminde Gündelik Hayatın Fragmanları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Anomik Temsiller, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı.

NURSEL OKUTAN (2022) Gündelik hayatın ideolojik yeniden üretim sürecinde kentsel alanlarda soylulaştırma pratikleri: Tarihi Yarımada örneği, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

ZEYNEPŞAH IŞIKLI ÇELİK (2021) Reha Erdem sinemasında gündelik hayat pratiklerinin temsili: Toplumsal mekân ve zamanın yapıbozumu, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

BURCU AKSU (2021) Neoliberal dönemde kentsel mekânların tüketimi: Küresel kent kurgusu örneği olarak Karaköy, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

ECE KAPTAN (2021) Postmodern kültürde gündelik hayatın ethosu ve bir benlik pratiğiolarak kendilik düşüncesi: yaşam tarzı programları ve tlcörneği, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

DEFNE KARAKUŞ (2021) Postmodern kentte dramaturjik bir gündelik hayat etkinliği olarak mekânsal pratikler: Cihangir kafeleri örneği, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

KHAMEYKA EYUBOVA (2021) Kapitalist üretim sürecinde mekânsal pratikler ve tüketim mekânlarının dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi örnekleri, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

DURMUŞ DURUKAN (2020) Kentsel mekanların kapitalist dönüşüm sürecinde bir deneyim alanı olarak gastronomi mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş örnekleri, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

YUNUS EMRE ŞEKER (2020) 12 Eylül Darbesi Sonrası Türkiye’deki Gündelik Hayatın Sinemasal Temsili: Beynelmilel Örneği, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı. (Tezsiz Program)

ONUR KONAĞ (2019) 2016 sonrası Türkiye televizyon dizilerinde risk toplumu söyleminin toplumsal inşası, (Doç. Dr. Cem Tutar danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

ŞENGÜL KESKİN (2020) Çalıkuşu romanı ve dizilerinde kadın karakter temsillerinin feminist perspektiften değerlendirilmesi, (Doç. Dr. Can Diker danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı. 

ESMA KOÇ (2019) Batı sinemasında doğu algısının şarkiyatçılık bağlamında değerlendirilmesi: Kalküta'nın çocukları film örneği, (Doç. Dr. Can Diker danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

EDA HANSU (2019) Yeni medya okuryazarlığı açısından ortaöğretim gençliği üzerinde ampirik bir çalışma, (Doç. Dr. Can Diker danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

SEYHAN KARAMAN (2019) Türkiye'de haberciliğin dönüşümü ve retorik, (Doç. Dr. Can Diker danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

RABİA BULUT (2021) Sinemada Aşk ve Zaman: Sevmek Zamanı (1965) ve Masumiyet(1997) filmlerinin incelenmesi, (Doç. Dr. Eren Ekin Ercan danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

DENİZ BERKAN DUMAN  (2021) Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Kültürü: Alışveriş Alışkanlıklarına Dair Bir Alan Araştırması, (Doç. Dr. Eren Ekin Ercan danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

SELMA MEÇO (2021) Modernitenin ötekilik hali: Göçebe ve göçmen ötekinin sinemada temsili bağlamında Tony Gatlif filmleri: Gadjo Dilo, Exils ve Korkoro örneği, (Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin danışmanlığında), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

NÖYFEL TAK (2021) Sinema ve Fotoğraf İlişkisi: Abbas Kiyarüstemi’nin “Kirazın Tadı” ve “Rüzgar Bizi Sürükleyecek” Filmlerinin Özelinde Sinemada Fotoğrafın Görsel Gösterge Olarak Anlamlandırılması, (Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı.

  

YAYINLAR


Kara, K. & Güngör, N. (2021). Karşı Lig: Mücadele ve Direnişin Alt Kültürel Bir Oluşumu . Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , (38) , 261-281 . DOI: 10.17829/turcom.862381

Kınay, K. & Atalay, G. E. (2021). Sosyal Medyada Trol Hesaplar ve Algı Yönetimi: COVID-19 Sürecinde Twitter’da Aşı Karşıtlığı . Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi , 3 (2) , 56-63 . DOI: 10.29228/mekcad.11

Aksu, B. & Tutar, C. (2021). Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği . Etkileşim , (8) , 108-131 . DOI: 10.32739/etkilesim.2021.4.8.140

Durukan, D. (2020). Gündelik Hayat İdeolojisinin Kentsel Alana Yerleşmesi Sürecinde Gastronomi Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim. Sayı 6, Ekim 2020, s.118-145, https://doi.org/10.32739/etkilesim.2020.6.78

Tutar, C. & Durukan, D. (2020). Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği. İstanbul University Journal of Sociology, 40 (1): 339-364.

Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iusosyoloji/issue/56274/776512

Burcu, A. & Tutar, C. (2021). “Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği”. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim. Sayı 8, Ekim 2021, s. 108-131, https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.4.8.140

Durukan, D. (2022). Gündelik Yaşamda Gastronomi, Kültür ve Medya. İstanbul: Doruk Yayınları.

Kaptan, E. & Tutar, C. (2022). “Tüketim Toplumunun Gündelik Hayat Etkinliklerinde Nesneler Sisteminin İdeolojik İşlevi: Televizyonda Yeniden Üretim ve Denetim Süreçlerinin Temsili”. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim. Sayı 10, Ekim 2022 Yayımlanacak.

Diker, C., & Koç, E. (2021). The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema. In Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond (pp. 574-590). IGI Global.

Bulut, R. ve Ercan, E. E. (2020). Gerçekliğin Dijital Dönüşümü: The Irishman (2019) Filminin İncelenmesi”, 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu (İFİG), 21-23 Ekim, Üsküdar Üniversitesi.

Duman, D. B. ve Ercan, E. E. (2020). “Neoliberalizm, Tüketim ve Gündelik Yaşam: Örnek Aile (2009) Filmi Üzerine Söylem Analizi”, 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu (İFİG), 21-23 Ekim, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!